Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Ettevõtlusameti poolt korraldatava koolituspäeva osalustasu kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 01.07.2009 korraldus number 1210
Redaktsiooni kehtivus: - 29.09.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 29.09.2010 nr 1464

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. juuli 2009 nr 1210-k

 

 

Tallinna Ettevõtlusameti poolt korraldatava koolituspäeva osalustasu kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3, riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse § 7, Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes” p 1 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2008 määruse nr 33 „Tallinna Ettevõtlusameti põhimäärus“ § 6 lg 1 p‑st 3

 

 

     

1. Kehtestada alates 10. juulist 2009 Tallinna Ettevõtlusameti poolt korraldatava koolituspäeva osalustasu ühele inimesele 220 (kakssada kakskümmend) krooni päev, millele lisandub käibemaks.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 26. septembri 2007 korraldus nr 1675-k „Tallinna Ettevõtlusameti poolt korraldatava koolituspäeva osalustasu kehtestamine”.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär