Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mustamäe Linnaosa Valitsuse nõupidamissaali teenuse hinna kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 29.04.2009 korraldus number 701
Kehtetuks tunnistamine:01.07.2009
Redaktsiooni kehtivus:29.04.2009 - ...

KEHTETU:

Tlv k 01.07.2009 nr 1225, rakendatakse alates 1. juulist 2009. .a.

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. aprill 2009 nr 701-k

 

 

Mustamäe Linnaosa Valitsuse nõupidamissaali teenuse hinna kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja § 31 lg 5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003  määrusega  nr 34  kinnitatud  „Linnavara kasutusse andmise korra“ p-ga 2.2 ja Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes“ p-ga 1 ning tulenevalt ekspluatatsioonikulude olulisest kasvust

 

 

1. Kehtestada Mustamäe Linnaosa Valitsuse nõupidamissaali tasulise teenuse hind koos käibemaksuga alljärgnevalt:

1.1  üürimine nõupidamiste, koosolekute, koolituste, seminaride läbiviimiseks     100 krooni/tund,

1.2 punktis 1.1 nimetatud teenuse kasutamine Tallinna linna ametiasutuste poolt oma tööalasteks nõupidamisteks on tasuta.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 19. veebruari 2003 korraldus nr 420-k „Mustamäe Linnaosa Valitsuse nõupidamissaali kasutamise hinnakirja ja ajalehe Mustamäe reklaami hinnakirja kehtestamine“.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Mustamäe Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust rakendada alates 01. juunist 2009.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär