Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõmme Muuseumi teenuste hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 22.04.2009 korraldus number 648
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus:01.08.2010 - 31.12.2010

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 06.10.2010 nr 1522

REDAKTSIOON:
Tlv k 26.05.2010 nr 857, jõustumine 01.08.2010, rakendatakse alates 01.08.2010

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 22. aprill 2009 nr 648-k

 

 

Nõmme Muuseumi teenuste hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja § 31 lg 5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud „Linnavara kasutusse andmise korra“ p‑ga 2.2 ja Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes“ p‑ga 1

 

 

     

1. Kehtestada Nõmme Muuseumi tasuliste teenuste hinnad, mis sisaldavad käibemaksu alljärgnevalt:

 

 

 

1.1

Piletid

 

1.1.1

täiskasvanutele

20 krooni;

1.1.2

õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele

10 krooni;

1.1.3

perepilet (2 täiskasvanut ja kuni 2 last)

35 krooni.

 

(Tlv k 26.05.2010 nr 857, jõustumine 01.08.2010, rakendatakse alates 01.08.2010)

 

1.2

Loengud, ekskursioonid

 

1.2.1

ekskursiooni juhtimine muuseumis

100 krooni 1 tund;

1.2.2

ekskursiooni juhtimine väljaspool muuseumi

250 krooni 1 tund;

1.2.3

muuseumitunni juhendamistasu

150 krooni rühma kohta;

1.2.4

loeng

150 krooni 1 tund.

1.3

Ruumide üürimine

 

1.3.1

ruumide üürimine (9.00 – 17.00)

200 krooni 1 tund;

1.3.2

ruumide üürimine (17.00 – 23.00)

300 krooni 1 tund;

1.3.3

ruumide üürimine filmivõteteks

200 kuni 1000 krooni 1 tund.

1.4

Museaali laenutamine

 

1.4.1

muuseumidele

tasuta;

1.4.2

teistele isikutele

25 krooni 1 päev.

1.5

Näitused

 

1.5.1

näitusepinna üürimine ja näituse ülespaneku abistamine

500 krooni.

1.6

Tehniliste vahendite kasutamise hinnakiri

 

1.6.1

arvuti ja interneti kasutamine

50 krooni 1 tund või 100 krooni 1 päev;

1.6.2

dataprojektori kasutamine

150 krooni 1 tund või 450 krooni 1 päev;

1.6.3

ekraan statiivil

30 krooni 1 tund või 100 krooni 1 päev;

1.6.4

CD mängija

20 krooni 1 päev;

1.6.5

pabertahvel

30 krooni 1 tund või 100 krooni 1 päev.

1.7

Koopiad

 

1.7.1

A4

1,50 kroon 1 tükk;

1.7.2

A4 kahepoolne

2 krooni 1 tükk;

1.7.3

skaneerimine 1 pilt (kuni 13 x 18) madala resolutsiooniga, puhastamiseta

25 krooni.

1.8

Trükiste ja meenete müük

juurdehindlus 40 – 70%.

2. Loa Nõmme Muuseumi ruumide üürimiseks ja näituste korraldamiseks annab Nõmme linnaosa vanem.

3. Linnaosa vanemal on õigus anda Nõmme Muuseumi ruume tasuta kasutusse Tallinna linna asutustele, mittetulundusühingutele ning lasteürituste korraldamiseks.

4. Linnaosa vanemal on õigus anda näitusepinda tasuta kasutusse Nõmme linnaosa elanikele näituste korraldamiseks.

5. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 7. aprilli 2003 korraldus nr 885-k „Nõmme Muuseumi teenuste hindade kehtestamine“.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele ja Tallinna Ettevõtlusametile ning Nõmme Linnaosa Valitsusel valikustada korraldusega kehtestatud teenuste hinnad Tallinna linna veebilehel.

7. Korraldust rakendada alates 1. juulist 2009.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei õigusteenistuse

õigusloome ja eelnõude osakonna

juhataja linnasekretäri ülesannetes