Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnaarhiivi teenuste hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 10.12.2008 korraldus number 2111
Redaktsiooni kehtivus: - 03.11.2010

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 03.11.2010 nr 1678

REDAKTSIOON:

Tlv k 03.02.2010 nr 150, rakendatakse alates 01.03.2010

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. detsember 2008 nr 2111-k

 

Tallinna Linnaarhiivi teenuste hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud Linnavara kasutusse andmise korra p 2.2, Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 1998 määrusega nr 33 kinnitatud Tallinna Linnaarhiivi põhimääruse p 2.1.17 ja 4.4.4, Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 Hindade kehtestamine linna asutustes p 1:

 

 

     

1. Kehtestada Tallinna Linnaarhiivi tasuliste teenuste hinnad alljärgnevalt:

 

1.1 Tallinna Linnaarhiivi ruumide üürimine:

 

1.1.1 nõupidamiste ruumi üür                                                                600 krooni tund;

1.1.2 loengusaali üür                                                                             600 krooni tund;

1.1.3 näitusesaali üür                                                                             300 krooni ööpäev. 

 

1.2. Arhiivitutvustused, loengud ja ekskursioonid:

 

1.2.1 gruppidele (kuni 25 inimest)                                                         200 krooni külastuskord;

1.2.2 arhiivide ja Tallinna linna asutuste töötajatele

ning arhiivinduse üliõpilastele on arhiivitutvustused ja ekskursioonid tasuta.

1.3 Arhiivipäringule vastamine kiirkorras (kahe tööpäeva jooksul)                    150 krooni.

(Tlv k 03.02.2010 nr 150, rakendatakse alates 01.03.2010)

 

2. Loa Tallinna Linnaarhiivi ruumide üürimiseks annab linnaarhivaar-linnaarhiivi juhataja.

3. Linnaarhivaaril-linnaarhiivi juhatajal on õigus anda Tallinna linna asutustele linnaarhiivi ruume kasutusse tasuta.

4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2007 korraldus nr 1268-k „Tallinna Linnaarhiivi teenuste hindade kehtestamine“.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnaarhiivile ja Tallinna Ettevõtlusametile.

6. Korraldust rakendada alates 1. jaanuarist 2009.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Jaanus Mutli

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär