Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Perekonnaseisuameti perekonnaseisualaste teenuste hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 05.11.2008 korraldus number 1849
Kehtetuks tunnistamine:01.07.2009
Redaktsiooni kehtivus:05.11.2008 - ...

KEHTETU:

Tlv k 01.07.2009 nr 1221, rakendatakse alates 1. juulist 2009.a.

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

5. november 2008 nr 1849-k

 

 

Tallinna Perekonnaseisuameti perekonnaseisualaste teenuste hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 “Hindade kehtestamine linna asutustes“ punktiga 1 ja Tallinna Perekonnaseisuameti põhimääruse punktiga 2.1.5:

 

 

1. Kehtestada Tallinna Perekonnaseisuameti tasuliste teenuste hinnad koos käibemaksuga järgmiselt:

1.1 abielu piduliku kombetalituse korraldamine:

1.1.1 pidulik kombetalitus kolmapäeval üritus                350 krooni,

1.1.2 pidulik kombetalitus neljapäeval   üritus                550 krooni,

1.1.3 pidulik kombetalitus reedel                       üritus                900 krooni,

1.1.4 pidulik kombetalitus laupäeval                  üritus                900 krooni,

1.2 banketiruumi kasutusse andmine                  tund                  900 krooni.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 12. detsembri 2007 korralduse nr 2195-k “Tallinna Perekonnaseisuameti perekonnaseisualaste teenuste hindade kehtestamine“ punktid 1.1 ja 1.2.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile ja Tallinna Ettevõtlusametil avalikustada korraldusega kehtestatud teenuste hinnad Tallinna linna veebilehel

4. Korraldust rakendada alates 1. detsembrist 2008.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär