Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Raekoja teenuste hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 29.10.2008 korraldus number 1796
Kehtetuks tunnistamine:01.07.2009
Redaktsiooni kehtivus:29.10.2008 - ...

KEHTETU:

Tlv k 01.07.2009 nr 1218

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. oktoober 2008 nr 1796-k

 

 

Tallinna Raekoja teenuste hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 20. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud Linnavara kasutusse andmise korra p.2.2, Tallinna Linnakantselei põhimääruse p.2.1.7 ja Tallinna Linnavalitsuse 30.oktoobri 2002 määruse nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes“ p 1:

 

 

1. Kehtestada Tallinna Raekoja tasuliste teenuste hinnad koos käibemaksuga alljärgnevalt: 

 

1.1 Tallinna Raekoja üürimine:

 

1.1.1 ametlikeks vastuvõttudeks ja esindusüritusteks                            4000 krooni/tund,

1.1.2 ruumide ettevalmistamiseks ja ürituse järgseks koristuseks,

         samuti filmimiseks ja pildistamiseks                                             2000 krooni/tund,

1.1.3 keldri kasutamine loenguteks ja kontsertideks                             1000 krooni/tund,

 

1.1.4 soodusüür avalike kontsertide korraldamiseks                             2500 krooni/kontsert,

         kontsertorganisatsioonidele ja muusikakollektiividele
        (kestvusega kuni 2 tundi, sisaldab kuni 2 tundi tasuta prooviaega)

 

1.1.5 kontserdi täiendav prooviaeg                                                      2000 krooni/tund.

 

1.2   Tallinna Raekoja külastamise hinnad:

1.2.1  täispilet suvehooajal (mai-september)                                        50 krooni,

1.2.2  täispilet talvehooajal

         (oktoober-aprill, ei sisalda pööningu külastust)                            40 krooni,

1.2.3  sooduspilet õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele                   25 krooni,

1.2.4 õpilase pilet rühmas (vähemalt 10 last rühmas)                            15 krooni/õpilane,

1.2.5 perepilet (2 täiskasvanut ja  1-4 alla 16-aastast last)                    100 krooni,

1.2.6 pilet rühmadele suurusega vähemalt 10 inimest rühmas
         (ei sisalda raekoja pööningu, köögi ja kämmerei külastust)          40 krooni/inimene;

1.3   ekskursioonitasu giidiga ekskursiooni eest:

1.3.1 võõrkeelne ekskursioon, lisandub piletihinnale                             400 krooni,

1.3.2 eestikeelne ekskursioon, lisandub piletihinnale,                            300 krooni;
        (v.a. õpilasrühmad  suurusega vähemalt 20 last  rühmas)

 

1.4   Tallinna Raekoja torni külastamine                                                    

1.4.1 täispilet                                                                                      30 krooni,

1.4.2 sooduspilet õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele                    15 krooni;

1.5    Tallinna Raekoja keldri külastamine                                     15 krooni;

2. Loa Tallinna raekoja üürimisekes annab linnasekretär.

2.1 Linnasekretäril on õigus anda:

2.1.1 soodustingimustel raekoda kasutusse soodustusega kuni  50%  mittetulundusühingute, fondide, sihtasutuste, teiste avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja linna poolt spondeeritavate ürituste läbiviimiseks taotleja poolt esitatud ja linnapea, vastava valdkonna abilinnapea või linnakantselei välissuhete ja protokolli osakonna juhataja poolt viseeritud ja linnasekretäri poolt kinnitatud viseeritud taotluse alusel.

2.1.2 hinnasoodustust kuni 20% linnavalitsuse püsiklientidele vastava lepingu alusel.

2.1.3 tasuta raekoja kasutamist lubada ainult linna esindusürituste ja Tallinna Linnavalitsuse, linnavolikogu ja linnavalitsuse ametite korraldatud ürituste korraldamiseks taotleja poolt esitatud ja linnapea, vastava valdkonna abilinnapea või linnakantselei välissuhete ja protokolli osakonna juhataja poolt viseeritud ja linnasekretäri poolt kinnitatud taotluse alusel.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 7. märtsi 2007 korraldus nr 401-k „Tallinna Raekoja teenuste hindade kehtestamine“.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Raekojale.

5. Korraldust rakendada alates 1.jaanuarist 2009.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär