Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Turistidele suunatud linnapileti hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 03.09.2008 korraldus number 1452
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus: - 31.12.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 22.06.2010 nr 1096, jõustumine 01.01.2011

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

3. september 2008 nr 1452-k

 

 

 

 

 

Turistidele suunatud linnapileti hindade kehtestamine

 

 

 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes” p 1 alusel:

 

 

 

 

 

       

1. Kehtestada linnapileti hinnad koos käibemaksuga alates 1. jaanuarist 2009 alljärgnevalt:

1.1 6-tunni pilet isikule alates 15. eluaastast                               -           185 krooni;

1.2 6-tunni pilet isikule vanuses 6 kuni 14 eluaastat                    -             95 krooni;

1.3 24-tunni pilet isikule vanuses alates 15. eluaastast    -           375 krooni;

1.4 24-tunni pilet isikule vanuses 6 kuni 14 eluaastat      -           200 krooni;

1.5 48-tunni pilet isikule vanuses alates 15. eluaastast    -           435 krooni;

1.6 48-tunni pilet isikule vanuses 6  kuni 14 eluaastat     -           225 krooni;

1.7 72-tunni pilet isikule vanuses alates 15. eluaastast    -           495 krooni;

1.8 72-tunni pilet isikule vanuses 6  kuni 14 eluaastat     -           250 krooni.

2. Tallinna Ettevõtlusameti juhatajal on õigus:

2.1 rakendada soodustusi kuni 30 protsendi ulatuses isikutele, kes on linnapileti edasimüüjad või linnapiletit sisaldavate turismipakettide koostajad, samuti suuremate grupiostude ja linna turunduskampaaniate korral;

2.2 väljastada reklaami- ja turunduseesmärkidel tasuta linnapileti eriliiki, 24-tunni VIP pileteid.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 31. augusti 2005 korraldus nr 1609-k „Turistidele suunatud linnapileti hindade kehtestamine” alates 1. jaanuarist 2009.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär