Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pirita linnaosa metsadele nimede määramine
Tallinna Linnavalitsus 20.02.2008 määrus number 17 [RT IV, 27.06.2013, 4]
Jõustumine:25.02.2008
Redaktsiooni kehtivus:25.02.2008 - ... [RT IV, 27.06.2013, 4]

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

   20. veebruar 2008 nr 17

 

 

 

 

 

Pirita  linnaosa metsadele nimede määramine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse § 3 lõike 7 punkti 1, § 4 lõike 2, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 6 lõike 2, § 13 lõike 1,  lõike 2 punktide 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktide 1.3.3, 1.4, 2.2.3 ja 3.5 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist.

 

 

 

 

 

§ 1. Määrata Pirita linnaosas paiknevatele metsadele nimed järgmiselt:

1) Kloostrimetsa asumis Kloostrimets (lisa 1);

2) Kose ja Pirita asumis Kose mets (lisa 2);

3) Maarjamäe ja Kose asumis Maarjamäe mets (lisa 3);

4) Pirita ja Merivälja asumis Pirita mets (lisa 4);

§ 2. Määrus jõustub 25. veebruaril 2008.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär