Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Osalustasude kehtestamine Tallinna Ettevõtlusameti poolt kasutada antavatele müügipaviljonidele Brüsseli 2006. aasta jõuluturul
Tallinna Linnavalitsus 07.11.2006 korraldus number 2247
Redaktsiooni kehtivus:07.11.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. november 2006 nr 2247-k

 

 

Osalustasude kehtestamine Tallinna Ettevõtlusameti poolt kasutada antavatele müügipaviljonidele Brüsseli 2006. aasta

jõuluturul

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3  ja Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 punkti 1 alusel:

 

 

1. Määrata Tallinna Ettevõtlusamet vastutavaks Tallinna müügipaviljonide töö korraldamise eest Brüsseli 2006. aasta jõuluturul Place de Sainte Catherine väljakul.

 

2. Kehtestada  Tallinna Ettevõtlusameti poolt jõuluturul osalejatelt  ajavahemikul 01.12.2006 – 01.01.2007 osalemise eest võetava tasu suuruseks ilma käibemaksuta sõltuvalt müügipaviljoni suurusest ja müüdava kauba iseloomust, kui:

2.1  osavõtja kasutab kaheosalist müügipaviljoni:

2.1.1  käsitöö ja tarbekunsti müümiseks – 30 000 krooni;

2.1.2  alkohoolsete ja karastusjookide müümiseks – 120 000 krooni;

2.2  osavõtja kasutab poolt kaheosalisest müügipaviljonist:

2.2.1  käsitöö ja tarbekunsti müümiseks – 15 000 krooni;

2.2.2  toiduainete müümiseks – 50 000 krooni.

3. Tallinna Ettevõtlusametil sõlmida jõuluturul osalejatega osalemislepingud.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär