Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 18106

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Vilisuu tn 7 äriruumide üürile andmine (Mittetulundusühing Lootus Sinuga) Tlv k 1301 12.09.2018
2 Linnavara valitseja muutmine (Nõmme-Kase tn 12d) Tlv k 1300 12.09.2018
3 Tallinna linna omandis oleva Sõpruse pst 195 ja Keskuse tn 1 // Sõpruse pst 252 kinnisasjade osade üürile andmine (BellAnita OÜ-le), kinnisasjade osade üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Lauri Laatsile Tlv k 1293 12.09.2018
4 Tallinna linna omandis oleva kinnisasja osa üürile andmine (Porto Franco OÜ), üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Vladimir Svetile Tlv k 1292 12.09.2018
5 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi kasuks Tlv k 1278 12.09.2018
6 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1277 12.09.2018
7 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 1276 12.09.2018
8 Narva mnt 182 kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine Tlv k 1275 12.09.2018
9 Kadaka puiestee T13 kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnisasjale valitseja määramine Tlv k 1274 12.09.2018
10 Viirpuu tee 1c ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1266 12.09.2018
11 Rohu tn 14a ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1265 12.09.2018
12 Paljassaare tee 93c ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1264 12.09.2018
13 Luste tn 4 ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1263 12.09.2018
14 Betooni tn 20b ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1262 12.09.2018
15 Staadioni tn 3 kinnisasjale seatud hoonestusõiguse tingimuste muutmine ja nõusoleku andmine hoonestusõiguse isikliku kasutusõigusega koormamiseks Tvk o 127 06.09.2018
16 Sihi tn 26 kinnisasja 1/2 mõttelise osa müük Tvk o 124 06.09.2018
17 Imanta tn 8 kinnisasja müük Tvk o 123 06.09.2018
18 Pärandvara pankroti väljakuulutamiseks avalduste esitamine (Vladimir Manakovi, Sergey Polyanskiy ja Mart Aderi pärimisasjad) Tlv k 1256 05.09.2018
19 Pärandvarale valitseja määramine (Lilian Siht pärimisasi) Tlv k 1255 05.09.2018
20 Pärandvara vastuvõtmine (Larissa Levina pärimisasi) Tlv k 1254 05.09.2018

Otsingutingimused
ÕigusharuLinnavara