Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 1242

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
21 Mustamäe Kultuurikeskuse Kaja juhataja ametisse kinnitamine Tlv k 276 27.02.2019
22 Pirita Vaba Aja Keskuse juhataja ametist vabastamine Tlv k 275 27.02.2019
23 Tallinna Tuule Lasteaia direktori ametisse kinnitamine Tlv k 274 27.02.2019
24 Osalemine Euroopa Liidu territoriaalse koostöö programmi URBACT III välisprojektis "Haridusasutuste ja kogukonna koostöö arendamine - On Board", nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Haridusameti juhatajale Tvk o 29 21.02.2019
25 Mahepõllumajanduslike toodete kasutamine Tallinna linna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes Tlv k 156 31.01.2019
26 Nõusoleku andmine elukohajärgse kooli määramiseks Saue valla õpilastele Tlv k 148 30.01.2019
27 Tallinna Kopli Ametikooli nõunike kogu koosseisu moodustamine Tlv k 147 30.01.2019
28 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise leping (kutseõppe tasemeõppe toetamine Tallinna Kopli Ametikoolis) Tlv k 146 30.01.2019
29 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Andres Pajulale (täiskasvanute täienduskoolitus Tallinna Kopli Ametikoolis 2019. aastal) Tlv k 145 30.01.2019
30 Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad Tlv m 9 30.01.2019 10.02.2019 RT IV, 07.02.2019, 53
31 Tallinna Tuule Lasteaia direktori ametist vabastamine Tlv k 44 16.01.2019
32 Koolieelse eralasteasutuse toetuse suurus 2019. aastal Tlv m 6 09.01.2019 18.01.2019 RT IV, 15.01.2019, 8
33 Lapsehoiuteenuse hüvitise määr 2019. aastal Tlv m 4 09.01.2019 18.01.2019 RT IV, 15.01.2019, 7
34 Tallinna 22. Lasteaia ja Tallinna Lotte Lasteaia ümberkorraldamis- ning Tallinna 22. Lasteaia lõpetamismenetluse lõpparuande teadmiseks võtmine ja komisjoni tegevuse lõpetamine Tlv k 1855 19.12.2018
35 Koolieelse lasteasutuse muude kulude arvestuslik maksumus 2019. aastal Tlv m 41 12.12.2018 01.01.2019 RT IV, 18.12.2018, 22
36 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Vadim Belobrovtsevile (eesti keele õppe toetamine Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis, Lasnamäe Gümnaasiumis ja Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis) Tlv k 1768 05.12.2018
37 Sihtasutuse Euroopa Kool nõukogusse esindaja nimetamine Tlv k 1765 05.12.2018
38 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (toetus eesti keele õppe korraldamiseks koolieelsetes lasteasutustes) Tlv k 1656 14.11.2018
39 Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktori ametist vabastamine Tlv k 1586 07.11.2018
40 Lasnamäe Vene Gümnaasiumi direktori ametist vabastamine Tlv k 1517 24.10.2018

Otsingutingimused
ÕigusharuHaridus