Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 1218

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
21 Tallinna Haridusameti juhataja 14. mai 2018 käskkirja nr 1.-2/176 lisa 1 p 37 "Elukohajärgse kooli määramine" kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 981 20.06.2018
22 Tallinna Nõmme Noortemaja nimetuse muutmine Tvk o 90 14.06.2018
23 Tallinna Haridusameti juhataja 14. mai 2018 käskkirja nr 1.-2/176 lisa 1 p 10 "Elukohajärgse kooli määramine "kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 931 13.06.2018
24 Tallinna Haridusameti juhataja 14. mai 2018 käskkirja nr 1.-2/176 p 598 "Elukohajärgse kooli määramine" kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 870 06.06.2018
25 Tallinna Haridusameti juhataja 14. mai 2018 käskkirja nr 1.-2/176 p 573 "Elukohajärgse kooli määramine" kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 869 06.06.2018
26 Sihtasutuse Innove ning Tallinna linna vahelise koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (põhikooli riikliku õppekava alusel toimuva eesti keele ja eestikeelse õppe toetamine) Tlv k 867 06.06.2018
27 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (õpilaskodu teenuse osutamine) Tlv k 766 23.05.2018
28 Tallinna Pääsküla Kooli põhimäärus Tlv m 22 16.05.2018 01.09.2018 RT IV, 23.05.2018, 6
29 Tallinna 22. Lasteaia ja Tallinna Lotte Lasteaia ümberkorraldamine Tallinna Lotte Lasteaiaks Tvk o 48 19.04.2018
30 Haabersti Vene Gümnaasiumi põhimäärus Tlv m 21 04.04.2018 13.04.2018 RT IV, 10.04.2018, 48
31 Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi põhimäärus Tlv m 19 21.03.2018 01.04.2018 RT IV, 29.03.2018, 8
32 Lasnamäe Gümnaasiumi põhimäärus Tlv m 18 21.03.2018 01.04.2018 RT IV, 29.03.2018, 7
33 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (Tallinnas tegutsevate üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste õpetajate ja juhtide arengu toetamine ning aineolümpiaadide, -võistluste ja õpilasürituste kaudu üldhariduskoolide õpilaste võimete arendamise toetamine) Tlv k 380 12.03.2018
34 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (täiskasvanute täienduskoolitus Tallinna Kopli Ametikoolis 2018. aastal) Tlv k 347 07.03.2018
35 Nõusoleku andmine elukohajärgse kooli määramiseks Saue valla õpilastele Tlv k 269 21.02.2018
36 Noortelaagrite toetamise kord Tvk m 5 08.02.2018 01.03.2018 RT IV, 16.02.2018, 5
37 Koolieelse eralasteasutuse toetuse suurus 2018. aastal Tlv m 2 10.01.2018 15.01.2018 RT IV, 12.01.2018, 26
38 Koolieelse lasteasutuse muude kulude arvestuslik maksumus 2018. aastal Tlv m 38 20.12.2017 01.01.2018 RT IV, 23.12.2017, 25
39 Tallinna Terakese Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Südameke ümberkorraldamis- ning Tallinna Terakese Lasteaia lõpetamismenetluse lõpparuande teadmiseks võtmine ja komisjoni tegevuse lõpetamine Tlv k 1911 06.12.2017
40 Tallinna Piiri Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Kaseke ümberkorraldamis- ning Tallinna Piiri Lasteaia lõpetamismenetluse lõpparuande teadmiseks võtmine ja komisjoni tegevuse lõpetamine Tlv k 1910 06.12.2017

Otsingutingimused
ÕigusharuHaridus