Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 1230

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
21 Lapsehoiuteenuse hüvitise määr 2019. aastal Tlv m 4 09.01.2019 18.01.2019 RT IV, 15.01.2019, 7
22 Tallinna 22. Lasteaia ja Tallinna Lotte Lasteaia ümberkorraldamis- ning Tallinna 22. Lasteaia lõpetamismenetluse lõpparuande teadmiseks võtmine ja komisjoni tegevuse lõpetamine Tlv k 1855 19.12.2018
23 Koolieelse lasteasutuse muude kulude arvestuslik maksumus 2019. aastal Tlv m 41 12.12.2018 01.01.2019 RT IV, 18.12.2018, 22
24 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Vadim Belobrovtsevile (eesti keele õppe toetamine Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis, Lasnamäe Gümnaasiumis ja Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis) Tlv k 1768 05.12.2018
25 Sihtasutuse Euroopa Kool nõukogusse esindaja nimetamine Tlv k 1765 05.12.2018
26 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (toetus eesti keele õppe korraldamiseks koolieelsetes lasteasutustes) Tlv k 1656 14.11.2018
27 Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktori ametist vabastamine Tlv k 1586 07.11.2018
28 Lasnamäe Vene Gümnaasiumi direktori ametist vabastamine Tlv k 1517 24.10.2018
29 Tallinna Balletikooli nõunike kogusse esindaja nimetamine Tlv k 1431 03.10.2018
30 Haridus-ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise Tallinna linna koolidele üleantava vara tasuta võõrandamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Toomas Sepale Tlv k 1257 05.09.2018
31 Tallinna Nõmme Huvikooli põhimäärus Tlv m 30 13.07.2018 30.07.2018 RT IV, 27.07.2018, 6
32 Tallinna Haridusameti juhataja 14. mai 2018 käskkirja nr 1.-2/176 lisa 1 p 299 "Elukohajärgse kooli määramine" kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 1041 27.06.2018
33 Tallinna Haridusameti juhataja 14. mai 2018 käskkirja nr 1.-2/176 lisa 1 p 37 "Elukohajärgse kooli määramine" kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 981 20.06.2018
34 Tallinna Nõmme Noortemaja nimetuse muutmine Tvk o 90 14.06.2018
35 Tallinna Haridusameti juhataja 14. mai 2018 käskkirja nr 1.-2/176 lisa 1 p 10 "Elukohajärgse kooli määramine "kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 931 13.06.2018
36 Tallinna Haridusameti juhataja 14. mai 2018 käskkirja nr 1.-2/176 p 598 "Elukohajärgse kooli määramine" kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 870 06.06.2018
37 Tallinna Haridusameti juhataja 14. mai 2018 käskkirja nr 1.-2/176 p 573 "Elukohajärgse kooli määramine" kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 869 06.06.2018
38 Sihtasutuse Innove ning Tallinna linna vahelise koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (põhikooli riikliku õppekava alusel toimuva eesti keele ja eestikeelse õppe toetamine) Tlv k 867 06.06.2018
39 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (õpilaskodu teenuse osutamine) Tlv k 766 23.05.2018
40 Tallinna Pääsküla Kooli põhimäärus Tlv m 22 16.05.2018 01.09.2018 RT IV, 23.05.2018, 6

Otsingutingimused
ÕigusharuHaridus