Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 7999

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Linnavalitsuse süüteoennetuse komisjoni koosseisu kinnitamine Tlv k 367 13.03.2019
2 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 363 13.03.2019
3 Toonela tee 4 kinnisasja sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekti heakskiitmine, volituse andmine ja kinnisasjale valitseja määramine Tlv k 346 13.03.2019
4 Tallinna linna liikmeõiguste teostaja määramine Viru väljak 6 korteriühistu üldkoosolekul ja juhatuse liikme tagasikutsumine ning uue juhatuse liikme määramine Tlv k 342 06.03.2019
5 Tallinna linna ning linna osalusega äriühingute ja sihtasutuste nõukogude liikmete määramine Tlv k 341 06.03.2019
6 Tallinna linna ja Viimsi valla vahelise koostöölepingu lõpetamine ning uue koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Tallinna Keskkonnaameti juhatajale Tlv k 338 06.03.2019
7 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Andres Pajulale (Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi, Lasnamäe Gümnaasiumi, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi ja Vanalinna Hariduskolleegiumi tegevuste toetamine) Tlv k 309 28.02.2019
8 Tallinna väikese ringtee (nn Delta tee) eelprojekti koostamiseks sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine abilinnapea Kalle Klandorfile Tlv k 305 27.02.2019
9 Tuleviku linna professuuri koostöölepingu heakskiitmine ning volituse andmine abilinnapea Aivar Riisalule Tlv k 304 27.02.2019
10 Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, korrakaitseseaduse, ühistranspordiseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmiseks Tvk o 31 21.02.2019
11 Osalemine Interreg 2014-2020 Läänemere piirkonna programmi välisprojektis "LUCIA - Valgustades Läänemere regiooni - linnad edendavad säästlike ja tarkade valgustuslahenduste rakendamist" ning volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tvk o 30 21.02.2019
12 Osalemine Euroopa Liidu territoriaalse koostöö programmi URBACT III välisprojektis "Haridusasutuste ja kogukonna koostöö arendamine - On Board", nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Haridusameti juhatajale Tvk o 29 21.02.2019
13 Rahvakohtunikukandidaatide valimine Tvk o 28 21.02.2019
14 Harju maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine Tvk m 4 21.02.2019 03.03.2019 RT IV, 28.02.2019, 29
15 Tsiviilasjas nr 2-16-4588 menetluse lõpetava kohtuliku kompromissi heakskiitmine ja selle allkirjastamiseks volituse andmine Tlv k 255 20.02.2019
16 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Vabaduse väljakul ja liikluskorraldus seoses Eesti Vabariigi 101. aastapäeva üritustega ning vabaõhukontserdi "Aja mustrid" korraldamisega Tlv k 243 11.02.2019
17 Tallinna linna ja Eesti Vabariigi vahelise koostööleppe heakskiitmine Tallinna Haigla asutamise ettevalmistamiseks ning volituse andmine Tõnis Mölderile Tlv k 242 11.02.2019
18 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Mirta tn 18 kinnisasja koormava Mirta tn 18-5 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks ning korterihoonestus-õigusele hüpoteegi seadmiseks Tlv k 211 11.02.2019
19 Kopli tn 61 korteriomandite koosseisude muutmise ja asjaõiguslepingu ning kinnistamisavalduse heakskiitmine ja volituse andmine Tvk o 24 07.02.2019
20 Tallinna jäätmekäitlusega seonduvate tegevuste (jäätmevedu, jäätmete taaskasutus, jäätmejaamad) seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll 2016-2017 Tvk o 22 07.02.2019

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused