Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 7916

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Lapsehoiuteenuse kasutamise ja rahastamise korra rakendamise kontroll Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis 2016-2017 Tvk o 133 20.09.2018
2 Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ja tema hallatava asutuse Tondiraba Spordikeskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll perioodil 01.06.2016-31.12.2017 Tvk o 132 20.09.2018
3 Tallinna Haridusameti haldusalas olevate koolide renoveerimiseks sõlmitud lepingute kontroll 2016-2017 Tvk o 130 20.09.2018
4 Osalemine CoastNet LIFE välisprojektis "Rannikuelupaikade taastamine", oma- ja sildfinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Keskkonnaameti juhatajale Tvk o 129 20.09.2018
5 Tallinna Haridusameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseisu muutmine Tlv k 1296 12.09.2018
6 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1295 12.09.2018
7 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1294 12.09.2018
8 Tallinna linna omandis oleva Sõpruse pst 195 ja Keskuse tn 1 // Sõpruse pst 252 kinnisasjade osade üürile andmine (BellAnita OÜ-le), kinnisasjade osade üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Lauri Laatsile Tlv k 1293 12.09.2018
9 Tallinna linna omandis oleva kinnisasja osa üürile andmine (Porto Franco OÜ), üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Vladimir Svetile Tlv k 1292 12.09.2018
10 Staadioni tn 3 kinnisasjale seatud hoonestusõiguse tingimuste muutmine ja nõusoleku andmine hoonestusõiguse isikliku kasutusõigusega koormamiseks Tvk o 127 06.09.2018
11 Andmekogu "Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteem" asutamine Tvk o 122 06.09.2018
12 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1261 05.09.2018
13 Nõusoleku andmine Tallinna kaubamärkide Tallinna Raekoda ja Viru Värav kasutamiseks Tlv k 1259 05.09.2018
14 Nõusoleku andmine Tallinna täisvapi kasutamiseks Tlv k 1258 05.09.2018
15 Haridus-ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise Tallinna linna koolidele üleantava vara tasuta võõrandamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Toomas Sepale Tlv k 1257 05.09.2018
16 Toonela tee 4b korteriomandi (mitteeluruum nr 16) sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekti heakskiitmine, volituse andmine ja korteriomandile valitseja määramine Tlv k 1251 05.09.2018
17 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1201 22.08.2018
18 Tallinna linna, Aktsiaseltsi Mainor ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse koostöökokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituste andmine Aivar Riisalule Tlv k 1165 15.08.2018
19 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1163 15.08.2018
20 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1162 15.08.2018

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused