Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 7872

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 "Tallinna arengukava 2021-2030" koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine Tvk o 88 14.06.2018
2 Tallinna arengukava 2018−2023 Tvk m 12 14.06.2018 25.06.2018 RT IV, 22.06.2018, 26
3 Volituste andmine Tallinna Transpordiametile riigihanke "Parkimistasu maksmise korraldamise, kontrollimise ja viivistasu määramise õiguse üleandmiseks eraõiguslikule juriidilisele isikule" korraldamiseks Tlv k 934 13.06.2018
4 Sihtasutuse Innove ning Tallinna linna vahelise koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (põhikooli riikliku õppekava alusel toimuva eesti keele ja eestikeelse õppe toetamine) Tlv k 867 06.06.2018
5 Andmekogu "Tallinna linna hooldus-, heakorra ja haljastustööde infosüsteem" asutamine Tvk o 78 31.05.2018
6 Nõusoleku andmine parkimistasu maksmise korraldamise, kontrollimise ja viivistasu määramise õiguse üleandmiseks eraõiguslikule juriidilisele isikule Tvk o 77 31.05.2018
7 Arvamuse andmine Pärnu maantee T25 maa riigi omandisse jätmise kohta ning maaüksusele sihtotstarbe ja aadressi määramine Tlv k 793 30.05.2018
8 Tihniku tn 2a ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 782 30.05.2018
9 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (õpilaskodu teenuse osutamine) Tlv k 766 23.05.2018
10 Nõusoleku andmine Tallinna kaubamärkide Vana-Toomase kujutis ja Vana-Toomas kasutamiseks Tlv k 763 23.05.2018
11 Kalevi keskstaadioni rekonstrueerimise finantseerimise koostöölepingu muutmise heakskiitmine ja volituse andmine Tallinna linnapeale Tlv k 726 16.05.2018
12 Tallinna linna ja Moldova Vabariigi Suursaatkonna kultuurikoostöö kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Vadim Belobrovtsevile Tlv k 725 16.05.2018
13 Tallinna raemedali andmine Tlv k 724 16.05.2018
14 Tallinna raemedali andmine Tlv k 723 16.05.2018
15 Tallinna linna stipendiumite määramine Tlv k 685 09.05.2018
16 Rail Balticu projektiga seotud linnade ja regioonide koostöö kohta sõlmitava vastastikuse mõistmise memorandumi heakskiitmine ja volituste andmine Andrei Novikovile Tlv k 684 09.05.2018
17 Tallinna linna ja Pekingi linna koostööleppe projekti heakskiitmine ja volituste andmine Taavi Aasale Tlv k 683 09.05.2018
18 Tallinna raemedali andmine Tlv k 667 02.05.2018
19 Tallinna linna ja Välisministeeriumi vahelise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Toomas Kruusimäele (toetus Rahvusvahelise Bakalaureuseõppe Organisatsiooni gümnaasiumiastme õppekava alusel õpetamise jätkamiseks Tallinna Inglise Kolledžis) Tlv k 665 02.05.2018
20 Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide koosseisude muutmine Tlv k 661 02.05.2018

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused