Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 109505

Laiendatud otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
161 Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteemi põhimäärus Tlv m 13 27.03.2019 05.04.2019 RT IV, 02.04.2019, 34
162 Eesti Vabariigi omandis olevate Maimu tänav T1, Pilliroo tänav T2, Reha tänav T2 ja Valguta tänav T1 kinnistute tasuta Tallinna linna omandisse taotlemine ning kinnistutele valitseja määramine Tvk o 56 21.03.2019
163 Eesti Vabariigi omandis olevate Ehitajate tee 93, Kaarli pst 2a, Lammi tänav T1, Pikaliiva tänav T2 ja Tuukri tänav T4 kinnistute tasuta Tallinna linna omandisse taotlemine ning kinnistutele valitsejate määramine Tvk o 55 21.03.2019
164 Niidi tn 32 kinnisasja müük Tvk o 54 21.03.2019
165 Tallinna Linnavolikogu 3. mai 2018 otsuse nr 59 "Veeru tn 4-87 korteriomandi müük" kehtetuks tunnistamine Tvk o 53 21.03.2019
166 Tuletorni tn 18a ja Tuletorni tn 20a kinnisasjade müük detailplaneeringukohaste kruntide moodustamiseks Tvk o 52 21.03.2019
167 Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2000 otsusega nr 302 kehtestatud Peterburi tee 47 krundi detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Tvk o 51 21.03.2019
168 Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 1999 otsusega nr 148 kehtestatud Seebi tn ja A. H. Tammsaare tee vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 50 21.03.2019
169 Kadaka tee 42e ja 42m kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas Tvk o 49 21.03.2019
170 Peterburi tee 15 // 17 // 19 // 21 // 21a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Lasnamäe linnaosas Tvk o 48 21.03.2019
171 Tallinna Linnavalitsuse 20. jaanuari 2016 korraldusega nr 61-k kehtestatud Laki tn 25 krundi detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 47 21.03.2019
172 Tallinna Linnavolikogu 7. märtsi 1996 otsuse nr 19 punktiga 4 kehtestatud Nurmiku tee - Niidu tee - Mesika tee ja Helmiku tee vahelise kvartali detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 46 21.03.2019
173 Tallinna Linnavolikogu 30. mai 1996 otsusega nr 57 kehtestatud Merivälja tee, Ranniku tee, Mähe põik ja Mähe tee vahelise kvartali detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 45 21.03.2019
174 Õiguskomisjoni koosseisu muutmine Tvk o 44 21.03.2019
175 Linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine Tvk o 43 21.03.2019
176 Väikeettevõtja välismessitoetuse andmise kord Tvk m 6 21.03.2019 30.03.2019 RT IV, 27.03.2019, 24
177 Raha eraldamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametile Eesti Lauatenniseliidu korraldatava Euroopa meistrivõistluste vahegrupi turniiri kulude osaliseks katmiseks Tlv k 411 20.03.2019
178 Raha eraldamine Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile välisprojekti "Samm Eesti tööellu" lisafinantseeringu tagamiseks Tlv k 410 20.03.2019
179 Raha eraldamine Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile toetuse andmiseks sihtasutusele Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Diakooniahaigla heategevuskontserdi korraldamiseks Tlv k 409 20.03.2019
180 Tasuta sõiduõiguse andmine Tlv k 408 20.03.2019