|   Tagasi otsingusse

Leht: 8
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
141 Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Tallinna linna omandis olevate kinnisasjade osade tasuta kasutusse andmine kogukonnaaedade pidajatele" Tlv p 48 19 09.09.2020
142 Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu "Raie- ja hoolduslõikusloa andmise kord" Tlv p 48 20 09.09.2020
143 Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu "Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimääruse muutmine" Tlv p 48 21 09.09.2020
144 Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Maleva tn 18 sotsiaalmajaks tunnistamine" Tlv p 48 22 09.09.2020
145 Punane tn 41 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Lasnamäe linnaosas Tlv p 48 10 09.09.2020
146 Kokkuleppe heakskiitmine ja Vadim Belobrovtsevile volituse andmine Tlv p 48 37 09.09.2020
147 Tallinna linna hooldus-, heakorra- ja haljastustööde infosüsteemi põhimäärus Tlv m 27 09.09.2020 21.09.2020 RT IV, 18.09.2020, 6
148 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste põhimääruste muutmine Tlv m 26 09.09.2020 21.09.2020 RT IV, 18.09.2020, 5
149 Tallinna Tondi Kooli põhimäärus Tlv m 25 09.09.2020 19.09.2020 RT IV, 16.09.2020, 12
150 Liikluskorraldus 20. septembril 2020 toimuva autovaba päeva raames Tlv k 953 03.09.2020
151 Paldiski mnt 245 kinnistu detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Haabersti linnaosas Tvk o 74 03.09.2020
152 Sepa tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Põhja-Tallinnas Tvk o 73 03.09.2020
153 Osalemine Kesk-Läänemere programmi välisprojektis "Roheline kiirtee - innovaatiline rohetaristu planeerimine (B.Green - Baltic Green Urban Infrastructure Planning)", nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhatajale Tvk o 72 03.09.2020
154 Tartu mnt 60a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas Tvk o 71 03.09.2020
155 Sihtasutuse Lutreola lõpetamine Tvk o 70 03.09.2020
156 Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus lõpetamine Tvk o 69 03.09.2020
157 Sihtasutuse Tallinna Televisioon lõpetamine Tvk o 68 03.09.2020
158 Investeeringutoetuse projektide esialgse nimekirja kinnitamine ja volituste andmine linna finantsteenistusele Tvk o 67 03.09.2020
159 Audiitori määramine Tallinna linna 2020.-2022. a konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks Tvk o 66 03.09.2020
160 Linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine Tvk o 65 03.09.2020