Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 109505

Laiendatud otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
141 Moodustatavate Tagala tänav T1, Kotermaa tänav T2 ja Moonalao tänav T1 kinnisasjade Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnisasjadele valitseja määramine Tlv k 417 27.03.2019
142 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Pallasti tn 42 kinnisasja koormava Pallasti tn 42-2 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks ning korterihoonestusõigusele hüpoteegi seadmiseks Tlv k 416 27.03.2019
143 Lehtri tn 6a, Mugula tee 3, Võidu tn 41a ja Võrgu tn 5 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa ning katastriüksuste sihtotstarvete määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ja arvamuse andmine maade riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 415 27.03.2019
144 Eduard Bornhöhe tee 4 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 414 27.03.2019
145 Tallinna Linnakantselei teenistuskohtade koosseisu ja palgavahemike muudatus Tlv k 413 27.03.2019
146 Käo Tugikeskuse direktori ametisse kinnitamine Tlv k 412 27.03.2019
147 Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu ,,Tallinna Linnavalitsuse 18. augusti 2003 korraldusega nr 1875-k kehtestatud Narva mnt 156 krundi detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine" Tlv p 15 14 27.03.2019
148 Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Olevimägi 10-M6 korteriomandi 4181/5440 mõttelise osa müük" Tlv p 15 15 27.03.2019
149 Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Abara, Lemle, Nõeliku ja Sumba tänavatel asuvate kinnisasjade otsustuskorras müük" Tlv p 15 16 27.03.2019
150 Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Mirta ja Loigu tänavatel asuvate kinnisasjade otsustuskorras müük" Tlv p 15 17 27.03.2019
151 Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Harju tn 30 kinnisasja osale Tallinna linna kasuks sundvalduse seadmine ja valitseja määramine" Tlv p 15 18 27.03.2019
152 Linnavalitsuse seisukoha esitamine Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu nr 55 "Tallinna Linnahalli Aktsiaseltsi tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll 2016-2017" kohta Tlv p 15 19 27.03.2019
153 Euroopa Parlamendi valimiste kajastamise põhimõtted 2019. aastal Tallinna linna väljaantavates ajalehtedes Tlv p 15 31 27.03.2019
154 Nõusoleku andmine Tallinna abilinnapeale Züleyxa Izmailovale Mittetulundusühingu Keskkonnateenused liikmete 2. aprilli 2019 üldkoosoleku päevakorras olevates küsimustes hääletamiseks Tlv p 15 32 27.03.2019
155 Informatsioon konkursi "Tallinna linna lumemurdja" tulemustest Tlv p 15 34 27.03.2019
156 Informatsioon Tallinna Linnavalitsuse 12. novembri 2008 korraldusega nr 1897-k moodustatud alatise komisjoni tööst linnaruumi ülesseatud arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamisel Tlv p 15 35 27.03.2019
157 Informatsioon projektide "Hoovid korda" ja "Fassaadid korda" 2018. aasta tunnustusauhinna saajate väljaselgitamisest Tlv p 15 36 27.03.2019
158 Informatsioon targa linna ja sensorite projektist võrgutehnoloogia testimiseks Tallinnas aastatel 2019-2022 Tlv p 15 37 27.03.2019
159 Informatsioon Tallinna linna korruptsioonivastaste meetmete täiendamise ja elluviimise kohta Tlv p 15 39 27.03.2019
160 Linnavalitsuse ülesannete delegeerimine Tlv m 14 27.03.2019 07.04.2019 RT IV, 04.04.2019, 18