Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 109505

Laiendatud otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
121 J. Pärna tn 3 äriruumi üürilepingu pikendamine (Subbmedia OÜ) Tlv k 437 27.03.2019
122 Uus-Maleva tn 7-26 ja Uus-Maleva tn 7-114 korteriomandite müük Tlv k 436 27.03.2019
123 Betooni põik 12 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas Tlv k 435 27.03.2019
124 Pärnu mnt 57b, Pärnu mnt 59, Pärnu mnt 59a, Pärnu mnt 59b ja Pärnu mnt 61 katastriüksuste ümberkruntimisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Kesklinnas Tlv k 434 27.03.2019
125 Peterburi tee 98 katastriüksuse aadressi muutmine Lasnamäe linnaosas Tlv k 433 27.03.2019
126 Liivalaia tn 2 // Pärnu mnt 57 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Kesklinnas Tlv k 432 27.03.2019
127 Liivalaia tn 2a katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Kesklinnas Tlv k 431 27.03.2019
128 Lagedi tee T16 ja Peterburi tee T22 katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Lasnamäe linnaosas Tlv k 430 27.03.2019
129 Lagedi tee 1c ja Lagedi tee 1d katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Lasnamäe linnaosas Tlv k 429 27.03.2019
130 Tänavanime määramine ja leviala muutmine Kesklinnas Tlv k 428 27.03.2019
131 Linnamaadele valitseja määramine Tlv k 427 27.03.2019
132 Arvamuse andmine Veskilise tn 4 maa riigi omandisse jätmise kohta ning maaüksusele sihtotstarbe ja aadressi määramine Tlv k 426 27.03.2019
133 Tallinna linna omandis olevate Turu plats 6 ja Piiri tänav T4 kinnisasjade piiride ja pindalade muutmine Tlv k 425 27.03.2019
134 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Hepsor PHOENIX OÜ kasuks Tlv k 424 27.03.2019
135 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Gaasienergia ASi kasuks Tlv k 423 27.03.2019
136 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 422 27.03.2019
137 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine ASi Gaasivõrgud kasuks Tlv k 421 27.03.2019
138 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 420 27.03.2019
139 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 419 27.03.2019
140 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 418 27.03.2019