Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 110045

Laiendatud otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
121 Kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine OÜ Fund Ehitus kasuks Tlv k 834 19.06.2019
122 Kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 833 19.06.2019
123 Kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 832 19.06.2019
124 Kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 831 19.06.2019
125 Suur-Sõjamäe tn 4 kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine Tlv k 830 19.06.2019
126 Lossi plats 1a kinnisasjale reaalservituudi seadmise taotlemine Toom-Kooli tn 9 kinnisasja kasuks Tlv k 829 19.06.2019
127 Mustamäe tee 5g, 5h, 5i ja 5l kinnisasjadest moodustatavate kinnisasjade omandamine Tlv k 828 19.06.2019
128 Lääne tee 48 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 827 19.06.2019
129 Laki tn 32 ja Laki tn 32b kinnistuga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 826 19.06.2019
130 Vabaõhukooli tee 98a maa tagastamine Tlv k 825 19.06.2019
131 Tallinna Huvikeskus "Kullo" direktori ametist vabastamine Tlv k 824 19.06.2019
132 Tallinna Perekonnaseisuameti teenistuskohtade koosseisu muudatus Tlv k 823 19.06.2019
133 Tallinna Linnavaraameti teenistuskohtade koosseisu muudatus Tlv k 822 19.06.2019
134 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti teenistuskohtade koosseisu muudatus Tlv k 821 19.06.2019
135 Lasnamäe Linnaosa Valitsuse teenistuskohtade koosseisu muudatus Tlv k 820 19.06.2019
136 Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Osalemine EL projektis "Ökosaared - Urban Eco Islands"" Tlv p 31 24 19.06.2019
137 Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2011 määruse nr 28 "Tallinna jäätmehoolduseeskiri" muutmine" Tlv p 31 25 19.06.2019
138 Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Kopli tn 13a-7 korteriomandi müük" Tlv p 31 26 19.06.2019
139 Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Lille tn 8-14 korteriomandi 1/2 mõttelise osa müük" Tlv p 31 27 19.06.2019
140 Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Õismäe tee 64-60 korteriomandi müük" Tlv p 31 28 19.06.2019