Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 112320

Laiendatud otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
121 J. Köleri tn 1a ja L. Koidula tn 2 katastriüksuste piiride muutmisel sihtotstarvete määramine Kesklinnas Tlv k 963 09.09.2020
122 Haraka tn 6a ja 6b katastriüksuste liitmine Kristiine linnaosas Tlv k 962 09.09.2020
123 Isiklike kasutusõiguste lõpetamine Tlv k 961 09.09.2020
124 Sõpruse pst 167a kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Tallinn, Siili tn 6 // 8 korteriühistu kasuks Tlv k 960 09.09.2020
125 Suurtüki tn 12 kinnisasja jagamine Tlv k 959 09.09.2020
126 Kalda tn 5 kinnisasjast moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine Tlv k 958 09.09.2020
127 Lääne tee 58 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 957 09.09.2020
128 Lääne tee 56 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 956 09.09.2020
129 Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi direktori ametisse kinnitamine Tlv k 955 09.09.2020
130 Tallinna Kesklinna vanema ametisse nimetamine Tlv k 954 09.09.2020
131 Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Pae tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Lasnamäe linnaosas" Tlv p 48 13 09.09.2020
132 Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Tallinna Linnavalitsuse 11. jaanuari 2017 korraldusega nr 38-k kehtestatud Peterburi tee 66-70, Betooni tn 4 ja 4b kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine" Tlv p 48 14 09.09.2020
133 Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Tondi tn 6, Tondi tn 8, Tondi tn 8a, Tondi tn 10 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas" Tlv p 48 15 09.09.2020
134 Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2003 otsusega nr 341 kehtestatud Põlde tn 14c kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine" Tlv p 48 16 09.09.2020
135 Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Asula tn 6a, Asula tn 6d ja Asula tn 16d kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kesklinnas" Tlv p 48 17 09.09.2020
136 Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 29. detsembri 2003 otsusega nr 3066-k kehtestatud Pärnamäe tee 51 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine" Tlv p 48 18 09.09.2020
137 Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Tallinna linna omandis olevate kinnisasjade osade tasuta kasutusse andmine kogukonnaaedade pidajatele" Tlv p 48 19 09.09.2020
138 Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu "Raie- ja hoolduslõikusloa andmise kord" Tlv p 48 20 09.09.2020
139 Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu "Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimääruse muutmine" Tlv p 48 21 09.09.2020
140 Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Maleva tn 18 sotsiaalmajaks tunnistamine" Tlv p 48 22 09.09.2020