Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 109505

Laiendatud otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
101 Tallinna Kunstikooli direktori ametist vabastamine Tlv k 454 03.04.2019
102 Tallinna Lepatriinu Lasteaia direktori ametist vabastamine Tlv k 453 03.04.2019
103 Tallinna Jäätmekeskuse juhataja ametisse kinnitamine Tlv k 452 03.04.2019
104 Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides", nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Haridusameti juhatajale" Tlv p 16 14 03.04.2019
105 Informatsioon linnavara kõlbmatuks tunnistamisest ja mahakandmisest Tlv p 16 27 03.04.2019
106 Põhja-Tallinna Valitsuse teenistuskohtade koosseisu muudatus Tlv p 16 5 03.04.2019
107 Pirita linnaosa vanema ülesannete täitmine Tlv k 451 27.03.2019
108 Tallinna Linnavalitsuse 16. septembri 2009 korraldusega nr 1496-k moodustatud ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine Tlv k 450 27.03.2019
109 Tallinna Keskkonnaameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseisu muutmine Tlv k 449 27.03.2019
110 Sihtasutuse Tallinna Televisioon ühiskondliku nõukoja koosseisu muutmine Tlv k 448 27.03.2019
111 Nõmme Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja 11. jaanuari 2019 otsuse kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 447 27.03.2019
112 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (vanglaõppe toetuseks) Tlv k 446 27.03.2019
113 Munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Õismäe tee 122-31) Tlv k 445 27.03.2019
114 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Tondiraba tn 3-31, Tondiraba tn 5-1 ja Vikerlase tn 15-171) Tlv k 444 27.03.2019
115 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Alasi tn 6-5, Erika tn 13a korterid 92 ja 127, Hooldekodu tee 21 korterid 46 ja 51, Hooldekodu tee 23b-21, Kivimurru tn 12a-10, Loometsa tn 6-91, Maleva tn 2a korterid 31, 35 ja Uus-Maleva tn 6-84 Tlv k 443 27.03.2019
116 Eluruumi üürile andmine (Vabaduse pst 207-50) Tlv k 442 27.03.2019
117 Eluruumide üürile andmine (Raadiku tn 8/1-29, Raadiku tn 8a/3-67 ja Raadiku tn 8b/1-3) Tlv k 441 27.03.2019
118 Eluruumide üürile andmine (Kilbi tn 8-10, Laevastiku tn 14-5, Randla tn 13-710 ja Sõle tn 54-43) Tlv k 440 27.03.2019
119 Eluruumi üürile andmine (Hooldekodu tee 23a-8) Tlv k 439 27.03.2019
120 Jõesuu tee 7 kinnisasja ja Jõesuu tee 5 kinnisasja osa üürile andmine (Eesti Purjelaualiit), kinnisasja üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Tlv k 438 27.03.2019