Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 109505

Laiendatud otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
81 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 6. veebruari 2019 ettekirjutuse nr 1912899/00016 peale esitatud vaide läbivaatamine (Pärnu mnt 185) Tlv k 474 03.04.2019
82 Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Akadeemia tee 32 korterid 4, 11, 17, 27, 49, 68, Alasi tn 8 korterid 2, 6, Energia tn 13 korterid 8, 21, Sõpruse pst 5 korterid 118, 119 ja 157) Tlv k 473 03.04.2019
83 Sotsiaaleluruumi üürile andmine (Muhu tn 9-51) Tlv k 472 03.04.2019
84 Sotsiaaleluruumi üürile andmine (Akadeemia tee 32-66) Tlv k 471 03.04.2019
85 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Meeliku tn 24/1-2, Meeliku tn 24/4-140, Raadiku tn 8/1 korterid 7 ja 53, Raadiku tn 8b/1-86 ja Raadiku tn 8b/2-117) Tlv k 470 03.04.2019
86 Eluruumide üürile andmine (Raadiku tn 8a/2-39 ja Meeliku tn 24/2-72) Tlv k 469 03.04.2019
87 Munitsipaaleluruumi üürile andmine (Maleva tn 2a-20) Tlv k 468 03.04.2019
88 Pikk jalg 16 äriruumi üürilepingu pikendamine (A&T Prisce OÜ) Tlv k 467 03.04.2019
89 Viljandi mnt 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas Tlv k 466 03.04.2019
90 Nafta tn 1a katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Kesklinnas Tlv k 465 03.04.2019
91 Künnapuu tn 46 ja Künnapuu tn 46a katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Pirita linnaosas Tlv k 464 03.04.2019
92 Linnamaale valitseja määramine Tlv k 463 03.04.2019
93 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 462 03.04.2019
94 Tallinna linna omandis olevale Lastekodu tn 3a // Tartu mnt 28b kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Tallinn, Lastekodu tn 3 korteriühistu kasuks Tlv k 461 03.04.2019
95 Tallinna linna omandis olevale Kentmanni tänava kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Tlv k 460 03.04.2019
96 Liblika tn 12/1 kuni Liblika tn 12/10 korteriomanditega liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 459 03.04.2019
97 Lääne tee 52 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 458 03.04.2019
98 Lääne tee 50 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 457 03.04.2019
99 Lääne tee 46 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 456 03.04.2019
100 Mustamäe Linnaosa Valitsuse teenistuskohtade koosseisu muudatus Tlv k 455 03.04.2019