Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 112320

Laiendatud otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
61 Tallinna Haridusameti tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll põhi-ja gümnaasiumiõppes vastuvõtu korraldamisel ja klasside komplekteerimisel ning haridusinvesteeringute otsustamisel 2016-2018 Tvk o 86 17.09.2020
62 Meeruse sadamaala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Põhja-Tallinnas Tvk o 85 17.09.2020
63 Tallinna parkimiskohtade arvu normid Tvk o 84 17.09.2020
64 Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 otsusega nr 172 kehtestatud Veetorni tn, Suur-Ameerika tn ja Tuvi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 83 17.09.2020
65 Osalemine Horizon2020 programmi välisprojektis "UserCentriCities - Kasutajakeskne teenusedisain linnades", nõustumine sildfinantseerimisega ja volituse andmine linna finantsdirektorile Tvk o 82 17.09.2020
66 Osalemine Loov Euroopa programmi välisprojektis "Vahendades vähemusi - Agents of change: Mediating Minorities" ning volituse andmine Tallinna Linnamuuseumi direktorile Tvk o 81 17.09.2020
67 Tallinna Haridusameti hallatava asutuse Tallinna Lasteaia Naksitrallid asutamine Tvk o 80 17.09.2020
68 24.02.2019 toimunud vabaõhupidu "Aja mustrid" rahaliste vahendite kasutamise kontroll Tvk o 79 17.09.2020
69 Tallinna linna asutuste ümberkorraldamine Tvk o 78 17.09.2020
70 Õiguskomisjoni koosseisu muutmine Tvk o 77 17.09.2020
71 Keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine Tvk o 76 17.09.2020
72 Linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine Tvk o 75 17.09.2020
73 Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 2008 määruse nr 30 "Alkohoolse joogi jaemüügi ja alkoholi reklaami kitsendused" muutmine Tvk m 15 17.09.2020 02.10.2020 RT IV, 29.09.2020, 7
74 Piirangud alkohoolse joogi jaemüügil kohapeal tarbimiseks Tvk m 14 17.09.2020 01.09.2021 RT IV, 29.09.2020, 8
75 Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine Tvk m 13 17.09.2020 02.10.2020 RT IV, 29.09.2020, 1
76 Raha eraldamine reservfondist MTÜ-le Let's Do It World maailmakoristuspäeva korraldamiseks Tlv k 1008 16.09.2020
77 Munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Akadeemia tee 48-31) Tlv k 1007 16.09.2020
78 Reklaamimaksu soodustuse andmine (Mittetulundusühing Must Käsi) Tlv k 1006 16.09.2020
79 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Akadeemia tee 48 korterid 61 ja 83) Tlv k 1005 16.09.2020
80 Leegi tn 8 ja 10a katastriüksuste piiride muutmisel sihtotstarvete määramine Nõmme linnaosas Tlv k 1004 16.09.2020