Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 109505

Laiendatud otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
61 Peterburi tee 90a kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 485 10.04.2019
62 Peterburi tee 88a kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 484 10.04.2019
63 Merivälja Lasteaia direktori ametist vabastamine Tlv k 483 10.04.2019
64 Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Ligipääsetavuse infosüsteemi loomine" ja volituste andmine Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti juhatajale" Tlv p 18 10 10.04.2019
65 Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Volituse andmine vee erikasutusloa taotlemiseks" Tlv p 18 11 10.04.2019
66 Linnavalitsuse seisukoha esitamine Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 25. märtsi 2019 otsuse nr 2 ja 19. detsembri 2018 revisjoniakti nr 8/2018 "Raadiku elamurajooni arendajaga sõlmitud lepingu seaduslikkuse kontroll" kohta Tlv p 18 12 10.04.2019
67 Informatsioon linnavara kõlbmatuks tunnistamisest ja mahakandmisest Tlv p 18 17 10.04.2019
68 Linnaosade vanemate teenistussuhte lõppemine ja ülesannete täitmine Tlv k 482 04.04.2019
69 Tallinna Linnahalli Aktsiaseltsi tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll 2016-2017 Tvk o 61 04.04.2019
70 Osalemine Ühtekuuluvusfondi välisprojektis "Tallinna põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise I etapp" ning volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tvk o 60 04.04.2019
71 Tallinna linna liitumine linnapeade kliima- ja energiapaktiga 2030 Tvk o 59 04.04.2019
72 Muumipere Lastesõime ja Rõõmutarekese Lasteaia ümberkorraldamine Rõõmutarekese Lasteaiaks Tvk o 58 04.04.2019
73 Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine Tvk o 57 04.04.2019
74 Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni koosseisu muutmine Tlv k 481 03.04.2019
75 Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi ja AS-i TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS nõukogu liikme tagasikutsumine ja määramine Tlv k 480 03.04.2019
76 Parkimistasu maksusoodustuse andmine 2019. aastaks Tlv k 479 03.04.2019
77 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 478 03.04.2019
78 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 477 03.04.2019
79 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 476 03.04.2019
80 Tallinna linna esindaja määramine Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi üldkoosolekule Tlv k 475 03.04.2019