Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 112320

Laiendatud otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
41 Endla tn 22 koolihoone tasuta kasutusse andmine (Tallinna Haridusamet) Tlv k 1156 21.10.2020
42 Linnavara valitseja muutmine (Tallinna Laste Turvakeskus) Tlv k 1155 21.10.2020
43 Linnavara valitseja muutmine (Tallinna Lastekodu) Tlv k 1154 21.10.2020
44 Linnavara valitseja muutmine (Tugikeskus Juks) Tlv k 1153 21.10.2020
45 Linnavara valitseja muutmine (Käo Tugikeskus) Tlv k 1152 21.10.2020
46 Isiklike kasutusõiguste tingimuste muutmine (OÜ Fund Ehitus) Tlv k 1144 21.10.2020
47 2021. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused Tlv m 30 21.10.2020 01.01.2021 RT IV, 29.10.2020, 1
48 Tallinna Linnavalitsuse 24. mai 2006 korraldusega nr 1061-k osaliselt kehtestatud Tiskre tee 23, 25, 27 ja 29b kruntide ning lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 98 15.10.2020
49 Tallinna Linnavalitsuse 17. veebruari 2016 korraldusega nr 230-k kehtestatud Akadeemia tee 30 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Tvk o 97 15.10.2020
50 A. Lauteri tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas Tvk o 96 15.10.2020
51 Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2000 otsusega nr 34 kehtestatud L. Koidula tn 26 ja 28/30 ning J. Poska tn 39 ja 41 detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 95 15.10.2020
52 Linnavara valitseja muutmine (Maleva tn 16 kinnisasi) Tlv k 1097 07.10.2020
53 Tallinna Ettevõtlusameti ja Tallinna Linnakantselei teenistuskohtade koosseisu muudatus Tlv k 1080 07.10.2020
54 Tallinna Linnavalitsuse 11. jaanuari 2017 korraldusega nr 38-k kehtestatud Peterburi tee 66-70, Betooni tn 4 ja 4b kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 92 01.10.2020
55 Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2003 otsusega nr 341 kehtestatud Põlde tn 14c kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 91 01.10.2020
56 Tallinna Linnavalitsuse 29. detsembri 2003 korraldusega nr 3066-k kehtestatud Pärnamäe tee 51 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 90 01.10.2020
57 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimääruse muutmine Tvk m 16 01.10.2020 11.10.2020 RT IV, 08.10.2020, 8
58 Tallinna Linnavalitsuse 21. juuni 2017 korralduse nr 1010-k muutmine (Karjamaa tn 18, Mittetulundusühing Põlvkondade Maja) Tlv k 1053 30.09.2020
59 Tartu mnt 87d kinnisasja jagamine ja jagamisel tekkiva hoonestusõiguse lõpetamine Tlv k 1047 30.09.2020
60 Tallinna Linnavaraameti teenistuskohtade koosseisu muudatus Tlv k 1010 23.09.2020