Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 109505

Laiendatud otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
41 Põhja-Tallinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja 15. veebruari 2019 otsuse kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 505 10.04.2019
42 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8a/1-80, Raadiku tn 8b/1-99, Raadiku tn 8a/3-15 ja Raadiku tn 8b/3-20) Tlv k 504 10.04.2019
43 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Meeliku tn 22/1 korterid 65, 163, Meeliku tn 24/5-332 ja Raadiku tn 8b/2-110) Tlv k 503 10.04.2019
44 Eluruumi üürile andmine (Meeliku tn 24/4-187) Tlv k 502 10.04.2019
45 Eluruumide üürile andmine (Akadeemia tee 48 korterid 15, 47 ja 69) Tlv k 501 10.04.2019
46 Uuslinna tn 3a Õpetajate Kodus asuva eluruumi üürile andmine (Uuslinna tn 3a-73) Tlv k 500 10.04.2019
47 Türi tn 4 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas Tlv k 499 10.04.2019
48 Mahtra tn 30a ja 30b kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas Tlv k 498 10.04.2019
49 Katastriüksuste aadresside muutmine Tallinnas Tlv k 497 10.04.2019
50 Keskküla tn 4a katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Haabersti linnaosas Tlv k 496 10.04.2019
51 Jõeküla tee 16a katastriüksuse aadressi ja sihtotstarbe muutmine Haabersti linnaosas Tlv k 495 10.04.2019
52 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Esmar Vesi OÜ kasuks Tlv k 494 10.04.2019
53 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elering ASi kasuks Tlv k 493 10.04.2019
54 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele ja hoonestusõigusele isikliku kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 492 10.04.2019
55 Arvamuse andmine Järvevana tee 5c maaüksuse riigi omandisse jätmise kohta ning maaüksusele sihtotstarbe ja aadressi määramine Tlv k 491 10.04.2019
56 Riigi omandisse jäetud maaüksustele aadresside määramine Nõmme linnaosas Tlv k 490 10.04.2019
57 Pae tn 15d, J. Poska tn 16a, Vesivärava tn 21a ja N. von Glehni tn 1 maade maksustamishinna määramine Tlv k 489 10.04.2019
58 Hämariku tn 1a, Kärbi tn 28, Parve tn 15a, Punane tn 31b, Põllu tn 97a ja Väike-Paala tn 3a maade maksustamishinna määramine Tlv k 488 10.04.2019
59 Kinnisasjade Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnisasjadele valitseja määramine Tlv k 487 10.04.2019
60 Suitsu tn 36 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 486 10.04.2019