Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 109505

Laiendatud otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
21 Tatari tn 12 äriruumi üürilepingu pikendamine (Osaühing Declore) Tlv k 521 17.04.2019
22 Mustamäe tee 143-49 korteriomandi müük Tlv k 520 17.04.2019
23 Suur-Ameerika tn 14 katastriüksuse sihtotstarbe määramine Kesklinnas Tlv k 519 17.04.2019
24 Nõmme tee 103 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Kristiine linnaosas Tlv k 518 17.04.2019
25 Lõhe tn 1 ja Lõhe tn 1a katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Haabersti linnaosas Tlv k 517 17.04.2019
26 Asula ja Kauba tänava katastriüksuste aadresside korrastamine Kesklinnas Tlv k 516 17.04.2019
27 Artelli tn 19 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Kristiine linnaosas Tlv k 515 17.04.2019
28 Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas Tlv k 514 17.04.2019
29 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine aktsiaseltsi Tallinna Soojus kasuks Tlv k 513 17.04.2019
30 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 512 17.04.2019
31 Munitsipaalomandisse taotletavatele maatükkidele aadresside ja sihtotstarbe määramine Tlv k 511 17.04.2019
32 Tiskre tee T6 kinnisasja Tallinna linnale omandamine ja kinnisasjale valitseja määramine Tlv k 510 17.04.2019
33 Paavli tn 9 ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine ostueesõigusega erastamiseks Tlv k 509 17.04.2019
34 Tammepärja tn 6a kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 508 17.04.2019
35 Merekalju tn 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // 7 // 8 kinnisasja Tallinna linna kasuks koormava isikliku kasutusõiguse tingimuste muutmine Tlv k 507 17.04.2019
36 Raha eraldamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametile tallinlastest sportlaste Vladislav Žarovi ja Vjatšeslav Ištšiki ning nende treeneri Oleg Kimi tunnustamiseks ja toetamiseks Tlv k 506 17.04.2019
37 Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu ,,Tallinna Linnavalitsuse 20. septembri 2006 korraldusega nr 1913-k kehtestatud Osmussaare tn 8 ja 10 kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine" Tlv p 19 10 17.04.2019
38 Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Sõpruse pst 5 munitsipaaleluruumide sotsiaalkorteriteks tunnistamine" Tlv p 19 11 17.04.2019
39 Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 "Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri" muutmine Tlv m 15 17.04.2019
40 Tallinna linnapea valimine Tvk o 62 11.04.2019