Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 112320

Laiendatud otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
21 Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud Tlv k 1295 02.12.2020 01.01.2021
22 Tallinna Linnavalitsuse 14. augusti 2007 korraldusega nr 1387-k kehtestatud Heki tee 16 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Tvk o 112 26.11.2020
23 Asula tn 6d, 8a, 8b, 14, 14a, 14b, 16c ja 16d kruntide detailplaneeringu osaline kehtestamine Kesklinnas Tvk o 111 26.11.2020
24 Tallinna Linnavolikogu 28. juuni 1995 otsusega nr 95 kehtestatud Masina tn, Tartu mnt ja Tallinn-Tapa raudtee vahelise kvartali detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 110 26.11.2020
25 Tallinna Linnavolikogu 7. märtsi 1996 otsuse nr 19 punktiga 2 kehtestatud Tallinna Tehnoloogiapargi territooriumi ja sellega piirneva Kadaka pst ning raudtee vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 109 26.11.2020
26 Sõpruse pst 248 kinnisasja tasuta kasutusse andmine (Tallinna Lastekodu) Tlv k 1285 25.11.2020
27 Tallinna Linnavalitsuse 12. augusti 2020 korralduse nr 834-k muutmine (Karjamaa tn 18, Tallinna Haridusamet) Tlv k 1283 25.11.2020
28 Narva mnt 129b kinnisasja osa kasutusse andmine Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile Tlv k 1281 25.11.2020
29 Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine (Tulika tn 33b) Tlv k 1280 25.11.2020
30 Linnavara valitseja muutmine (Asula tn 11 kinnisasi) Tlv k 1279 25.11.2020
31 Toompuiestee 20 äriruumide üürile andmine (Sihtasutus Eesti Filharmoonia Kammerkoor) Tlv k 1213 04.11.2020
32 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti teenistuskohtade koosseisu muudatus Tlv k 1203 04.11.2020
33 Tallinna Linnavalitsuse 30. jaanuari 2019 määruse nr 9 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad" muutmine Tlv m 32 04.11.2020 14.11.2020 RT IV, 11.11.2020, 27
34 Tallinna linna 2020. aasta lisaeelarve Tvk m 17 29.10.2020 13.11.2020 RT IV, 10.11.2020, 37
35 Maleva tn 16 kinnisasja tasuta kasutusse andmine (Käo Tugikeskus) Tlv k 1192 28.10.2020
36 Käo tn 53 ja Pae tn 37 // Võidujooksu tn 18 kinnisasjade tasuta kasutusse andmine (Käo Tugikeskus) Tlv k 1191 28.10.2020
37 Kadaka tee 153 kinnisasja tasuta kasutusse andmine (Tallinna Tugikeskus Juks) Tlv k 1190 28.10.2020
38 Ehitajate tee 89 kinnisasja osa üürile andmine (Mitt & Perlebach OÜ) Tlv k 1188 28.10.2020
39 Tallinna Linnavalitsuse maaomandi küsimuste lahendamise komisjoni koosseisu muutmine Tlv k 1185 28.10.2020
40 Ants Lauteri tänav // Kauka tänav // Kaupmehe tänav // Lembitu tänav // Vambola tänav kinnisasja Lembitu tn 4 kinnisasja kasuks koormava reaalservituudi tingimuste muutmine Tlv k 1174 28.10.2020