Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 110045

Laiendatud otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
181 Jahimehe tee 24 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 800 12.06.2019
182 Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ning Tallinna Linnakantselei teenistuskohtade koosseisu muudatus Tlv k 799 12.06.2019
183 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja teenistusest vabastamine Tlv k 798 12.06.2019
184 Tallinna Kunstikooli direktori ametisse kinnitamine Tlv k 797 12.06.2019
185 Linnavalitsuse seisukoha esitamine Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu nr 123 kohta Tlv p 30 13 12.06.2019
186 Linnavalitsuse seisukoha esitamine Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu nr 116 "Tallinna Linnavolikogu poolt mälestuspäeva väljakuulutamine" kohta Tlv p 30 14 12.06.2019
187 Linnavalitsuse seisukoha esitamine Tallinna Linnavolikogu 4. juuni 2019 otsuse eelnõu nr 124 kohta Tlv p 30 15 12.06.2019
188 Nõusoleku andmine Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsile ja Aktsiaseltsile Tallinna Tööstuspargid Veerenni tn 20 kinnisasjaga tehingu tegemiseks Tlv p 30 26 12.06.2019
189 Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad Tlv m 22 12.06.2019 17.06.2019 RT IV, 14.06.2019, 15
190 Raha eraldamine Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile toetuse andmiseks Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidule Pardiralli perepäeva 2019 korraldamiseks Tlv k 796 06.06.2019
191 Mittetulundusühingule Aerobike Cycling Agency tänava ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine Tlv k 795 05.06.2019
192 AS-i TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS 2018. majandusaasta aruande kinnitamine ja puhaskasumi jaotamise otsustamine Tlv k 794 05.06.2019
193 Aktsiaseltsi Tallinna Soojus 2018. majandusaasta aruande kinnitamine, puhaskasumi jaotamise otsustamine ja aktsiaseltsi auditeerija nimetamine Tlv k 793 05.06.2019
194 Aktsiaseltsi Tallinna Tööstuspargid 2018. majandusaasta aruande kinnitamine ja puhaskasumi jaotamise otsustamine Tlv k 792 05.06.2019
195 Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi 2018. majandusaasta aruande kinnitamine ja puhaskasumi jaotamise otsustamine Tlv k 791 05.06.2019
196 Tallinna Linnahalli Aktsiaseltsi 2018. majandusaasta aruande kinnitamine Tlv k 790 05.06.2019
197 Raha eraldamine Tallinna Kultuuriametile toetuse andmiseks MTÜle ESTO 2019 Peakomitee Tlv k 789 05.06.2019
198 PT Investeeringute Aktsiaseltsiga sõlmitava äriruumide üürilepingu heakskiitmine Tlv k 788 05.06.2019
199 Tallinna linna ametiasutuste visuaalse identiteedi ühtlustamiseks loodud ajutise komisjoni koosseisu muutmine Tlv k 787 05.06.2019
200 Linnaosa valitsuse väljastatavate müügipiletite hinnad Tlv k 786 05.06.2019