Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 109505

Laiendatud otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
181 Harku metsa kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamine Tlv k 407 20.03.2019
182 Vikerlase tn 16 koolimaja katuse osa üürile andmine (Elisa Eesti AS) Tlv k 406 20.03.2019
183 Tallinna linna ja Välisministeeriumi vahelise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Toomas Kruusimäele (toetus Rahvusvahelise Bakalaureuseõppe Organisatsiooni gümnaasiumiastme õppekava alusel õpetamise jätkamiseks Tallinna Inglise Kolledžis) Tlv k 405 20.03.2019
184 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Andres Pajulale (toetus eesti keele õppe korraldamiseks koolieelsetes lasteasutustes ) Tlv k 404 20.03.2019
185 Tallinna linna 2018. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2019. eelarveaastasse Tlv k 403 20.03.2019
186 Reklaamimaksu soodustuse andmine (Osaühing Nordic Hotels) Tlv k 402 20.03.2019
187 Turu plats 8 asuva Nõmme turu äriruumi üürilepingute pikendamine Tlv k 401 20.03.2019
188 Sotsiaaleluruumi üürilepingute pikendamine (Pihlaka tn 12 korterid 13 ja 14) Tlv k 400 20.03.2019
189 Sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Maleva tn 2a-3) Tlv k 399 20.03.2019
190 Sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Erika tn 13a-4) Tlv k 398 20.03.2019
191 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8a/1-86, Raadiku tn 8/2-104, Raadiku tn 8a/2 korterid 22 ja 77, Raadiku tn 8b/2-136) Tlv k 397 20.03.2019
192 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8/1-72 ja Raadiku tn 8b/1-14) Tlv k 396 20.03.2019
193 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Meeliku tn 22/1-91, Meeliku tn 22/2-210, Meeliku tn 22/3-226, Meeliku tn 24/1-13, Meeliku tn 24/4-196) Tlv k 395 20.03.2019
194 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Meeliku tn 22/1 korterid 4, 6, 60, 107, 115, 120, 164, Meeliku tn 24/4 korterid 183, 221) Tlv k 394 20.03.2019
195 Munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Järveotsa tee 2-56) Tlv k 393 20.03.2019
196 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Alvari tn 37-7, Endla tn 12 korterid 23, 33, Kivimurru tn 12a korterid 4, 5, Loometsa tn 6 korterid 8 ja 82) Tlv k 392 20.03.2019
197 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Akadeemia tee 48 korterid 2, 3, 14, 18, 24, 52, 67, 75, 78, 84, 85, 90) Tlv k 391 20.03.2019
198 Eluruumide üürile andmine (Astangu tn 56-71 ja Uus-Maleva tn 6-32) Tlv k 390 20.03.2019
199 Saiakang 3 äriruumi üürilepingu pikendamine (Osaühing Saialill) Tlv k 389 20.03.2019
200 Linnavara valitseja muutmine (Uus tn 19 // Vene tn 28 kinnisasi) ja vara tasuta kasutusse andmine Tlv k 388 20.03.2019