Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 109898

Laiendatud otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 XXIII üldlaulupeo ajal tasulise parkimise korraldamine Tlv m 59 30.06.1999 03.07.1999
2 XII Hansapäevade korraldamine Tallinnas 11.-14.06.1992 Tvk o 17.01.1991 17.01.1991
3 Wu-shu "Mainor Shaolin" põhikirja registreerimine Tlv k 256 28.03.1991 28.03.1991
4 Wismari tn 9 ehitiste teenindamiseks vajaliku krundi määramine ja maa ostueesõigusega erastamine Tlv k 161 12.01.2000 12.01.2000
5 Wismari tn 8A ehitiste teenindamiseks vajaliku krundi määramine ja maa ostueesõigusega erastamine Tlv k 5117 28.08.1998 28.08.1998
6 Wismari tn 8/A.Adamsoni tn 3 maa tagastamine Tlv k 202 15.01.1999 15.01.1999
7 Wismari tn 8/A.Adamsoni tn 3 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Tlv k 970 17.04.2003
8 Wismari tn 8/A.Adamsoni tn 3 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Tlv k 1495 22.05.2002 22.05.2002
9 Wismari tn 8/A.Adamsoni tn 3 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas Tlv k 1844 13.08.2003
10 Wismari tn 7 ehitiste teenindamiseks vajaliku krundi määramine riigiomandisse jätmiseks Tlv k 1815 27.03.1998 27.03.1998
11 Wismari tn 6 krundile hoonestusõiguse seadmine Tlv k 2582 08.11.1994 08.11.1994
12 Wismari tn 6 krundi suuruse määramine Tlv k 827 12.05.1994 12.05.1994
13 Wismari tn 49 maa ostueesõigusega erastamine Tlv k 364 23.01.1998 23.01.1998
14 Wismari tn 49 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kesklinnas Tlv k 383 14.03.2016
15 Wismari tn 49 ehitiste teenindamiseks vajaliku krundi määramine ostueesõigusega erastamiseks Tlv k 2410 18.07.1997 18.07.1997
16 Wismari tn 47 maa tagastamine Tlv k 8001 22.12.1999 22.12.1999
17 Wismari tn 47 kinnistu ja Tehnika tn 53a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Kesklinnas Tlv k 1855 29.11.2017
18 Wismari tn 47 kinnistu ja Tehnika tn 53a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Tlv k 1398 09.10.2013
19 Wismari tn 47 kinnistu ja Tehnika tn 53a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas Tlv k 769 05.06.2019
20 Wismari tn 47 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Tlv k 268 11.02.2004

Otsingutingimused
SorteeriminePealkiri, kahanevalt