Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 109898

Laiendatud otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine Tvk o 113 13.06.2019
2 Paekaare tn 40-150 korteriomandi otsustuskorras müük Tvk o 112 13.06.2019
3 Tallinna Linnavalitsuse 3. oktoobri 2007 korraldusega nr 1726-k kehtestatud Kloostrimetsa tee 26 ja 26a kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 111 13.06.2019
4 Sõle tn 50a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas Tvk o 110 13.06.2019
5 Narva mnt 129 ja 129b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Lasnamäe linnaosas Tvk o 109 13.06.2019
6 Kakumäe jahisadama detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Haabersti linnaosas Tvk o 108 13.06.2019
7 Eesti Vabariigi omandis olevate kinnistute tasuta Tallinna linna omandisse taotlemine ning kinnistutele valitsejate määramine Tvk o 107 13.06.2019
8 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Järveotsa tee 33 hoone rekonstrueerimine lasteaiaks" Tvk o 106 13.06.2019
9 Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine Tvk o 105 13.06.2019
10 Tallinna linna 2019. aasta lisaeelarve Tvk m 16 13.06.2019 28.06.2019 RT IV, 25.06.2019, 5
11 Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2018 määruse nr 11 "Jalgratta, lõbusõidurongi ja loomveoki kasutamine tasulisel sõitjateveol Tallinnas" muutmine Tvk m 15 13.06.2019 23.06.2019 RT IV, 20.06.2019, 9
12 Erakooliseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine Tvk m 14 13.06.2019 23.06.2019 RT IV, 20.06.2019, 8
13 Erahuvikooli toetuse andmise kord Tvk m 13 13.06.2019 23.06.2019 RT IV, 20.06.2019, 7
14 Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 44 "Reklaamimaks Tallinnas" muutmine Tvk m 12 13.06.2019 23.06.2019 RT IV, 20.06.2019, 6
15 Hüvitise maksmine Tlv k 819 12.06.2019
16 Vana-Mustamäe tn 16 suusahüppetorni osa üürilepingu pikendamine (Elisa Eesti AS) Tlv k 818 12.06.2019
17 Kutseõppeasutuste nõunike kogudesse esindajate nimetamine Tlv k 817 12.06.2019
18 Tallinna linna esindaja määramine Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi üldkoosolekule Tlv k 816 12.06.2019
19 Tallinna linna liikmeõiguse teostaja määramine Mittetulundusühingu Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus üldkoosolekul Tlv k 815 12.06.2019
20 Sotsiaaleluruumi üürilepingute pikendamine (Loometsa tn 6-1 ja Maleva tn 2a-2) Tlv k 814 12.06.2019

Otsingutingimused
SorteerimineVastu võetud, kahanevalt