Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 110045

Laiendatud otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
161 Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 44 "Reklaamimaks Tallinnas" muutmine Tvk m 12 13.06.2019 23.06.2019 RT IV, 20.06.2019, 6
162 Hüvitise maksmine Tlv k 819 12.06.2019
163 Vana-Mustamäe tn 16 suusahüppetorni osa üürilepingu pikendamine (Elisa Eesti AS) Tlv k 818 12.06.2019
164 Kutseõppeasutuste nõunike kogudesse esindajate nimetamine Tlv k 817 12.06.2019
165 Tallinna linna esindaja määramine Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi üldkoosolekule Tlv k 816 12.06.2019
166 Tallinna linna liikmeõiguse teostaja määramine Mittetulundusühingu Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus üldkoosolekul Tlv k 815 12.06.2019
167 Sotsiaaleluruumi üürilepingute pikendamine (Loometsa tn 6-1 ja Maleva tn 2a-2) Tlv k 814 12.06.2019
168 Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Katleri tn 6 korterid 30, 62, 84, Kivila tn 3a korterid 21, 26, 52, 75 ja Muhu tn 9 korterid 32, 68, 79, 82 ning Paasiku tn 7 korter 80) Tlv k 813 12.06.2019
169 Sotsiaaleluruumide üürile andmine (Paagi tn 10 korterid 104, 106 ja 124) Tlv k 812 12.06.2019
170 Paagi tn 10 asustamata sotsiaaleluruumide linnaosade eluasemekomisjonide vahel majutamiseks jaotamine Tlv k 811 12.06.2019
171 Ümera tn 46 äriruumi üürilepingu pikendamine (MTÜ VORTEX EESTI SPORDIKESKUS) Tlv k 810 12.06.2019
172 Paldiski mnt 74 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Haaberstis Tlv k 809 12.06.2019
173 Pärnu mnt 154 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kesklinnas ja Kristiine linnaosas Tlv k 808 12.06.2019
174 Pärnamäe tee 25a, 25b ja Naistepuna tee 3 katastriüksuste ümberkruntimine Pirita linnaosas Tlv k 807 12.06.2019
175 Kadaka tee 3 katastriüksuse jagamine Mustamäe linnaosas Tlv k 806 12.06.2019
176 Põhja-Tallinna järvedele nimede määramine Tlv k 805 12.06.2019
177 Kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks ja isikliku kasutusõiguse lõpetamine Tlv k 804 12.06.2019
178 Kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti ASi kasuks Tlv k 803 12.06.2019
179 Kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 802 12.06.2019
180 Sihi tn 82b, Suur-Paala tn 23, Lehtri tn 6a, Võidu tn 41a ja Võrgu tn 5 maade maksustamishinna määramine Tlv k 801 12.06.2019

Otsingutingimused
SorteerimineVastu võetud, kahanevalt