Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 112319

Laiendatud otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
141 Kokkuleppe heakskiitmine ja Vadim Belobrovtsevile volituse andmine Tlv p 48 37 09.09.2020
142 Tallinna linna hooldus-, heakorra- ja haljastustööde infosüsteemi põhimäärus Tlv m 27 09.09.2020 21.09.2020 RT IV, 18.09.2020, 6
143 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste põhimääruste muutmine Tlv m 26 09.09.2020 21.09.2020 RT IV, 18.09.2020, 5
144 Tallinna Tondi Kooli põhimäärus Tlv m 25 09.09.2020 19.09.2020 RT IV, 16.09.2020, 12
145 Liikluskorraldus 20. septembril 2020 toimuva autovaba päeva raames Tlv k 953 03.09.2020
146 Paldiski mnt 245 kinnistu detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Haabersti linnaosas Tvk o 74 03.09.2020
147 Sepa tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Põhja-Tallinnas Tvk o 73 03.09.2020
148 Osalemine Kesk-Läänemere programmi välisprojektis "Roheline kiirtee - innovaatiline rohetaristu planeerimine (B.Green - Baltic Green Urban Infrastructure Planning)", nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhatajale Tvk o 72 03.09.2020
149 Tartu mnt 60a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas Tvk o 71 03.09.2020
150 Sihtasutuse Lutreola lõpetamine Tvk o 70 03.09.2020
151 Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus lõpetamine Tvk o 69 03.09.2020
152 Sihtasutuse Tallinna Televisioon lõpetamine Tvk o 68 03.09.2020
153 Investeeringutoetuse projektide esialgse nimekirja kinnitamine ja volituste andmine linna finantsteenistusele Tvk o 67 03.09.2020
154 Audiitori määramine Tallinna linna 2020.-2022. a konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks Tvk o 66 03.09.2020
155 Linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine Tvk o 65 03.09.2020
156 Haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine Tvk o 64 03.09.2020
157 Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Tallinna linna asutuste ümberkorraldamine" Tlv p 47 1 03.09.2020
158 Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" muutmine Tvk m 12 03.09.2020 14.09.2020 RT IV, 11.09.2020, 2
159 Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2014 määruse nr 29 "Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad" muutmine Tvk m 11 03.09.2020 14.09.2020 RT IV, 11.09.2020, 1
160 Liikluskorraldus 19. ja 20. septembril 2020 toimuva autovaba päeva raames Tlv k 952 02.09.2020

Otsingutingimused
SorteerimineVastu võetud, kahanevalt