Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 110045

Laiendatud otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
141 Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Vabriku tn 35-2 korteriomandi müük" Tlv p 31 29 19.06.2019
142 Linnavalitsuse seisukoha esitamine Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 3. juuni 2019 otsuse nr 4 ja 21. mai 2019 revisjoniakti nr 3/2019 kohta Tlv p 31 30 19.06.2019
143 Linnavalitsuse seisukoha esitamine Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu nr 122 kohta Tlv p 31 31 19.06.2019
144 Informatsioon 2019. aasta heakorrakuu tulemuste kohta Tlv p 31 60 19.06.2019
145 Korruptsioonivastaste meetmete elluviimise tegevuskava heakskiitmine Tlv p 31 61 19.06.2019
146 Informatsioon Reidi tee liikluslahenduse toimivuse analüüsi kohta Tlv p 31 62 19.06.2019
147 Informatsioon auditite "Vene Kultuurikeskuse sisekontrollisüsteemi hindamine" ja "Tallinna Linnateatri sisekontrollisüsteemi hindamine" tulemuste kohta Tlv p 31 63 19.06.2019
148 Tallinna linna 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine Tvk o 113 13.06.2019
149 Paekaare tn 40-150 korteriomandi otsustuskorras müük Tvk o 112 13.06.2019
150 Tallinna Linnavalitsuse 3. oktoobri 2007 korraldusega nr 1726-k kehtestatud Kloostrimetsa tee 26 ja 26a kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 111 13.06.2019
151 Sõle tn 50a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas Tvk o 110 13.06.2019
152 Narva mnt 129 ja 129b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Lasnamäe linnaosas Tvk o 109 13.06.2019
153 Kakumäe jahisadama detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Haabersti linnaosas Tvk o 108 13.06.2019
154 Eesti Vabariigi omandis olevate kinnistute tasuta Tallinna linna omandisse taotlemine ning kinnistutele valitsejate määramine Tvk o 107 13.06.2019
155 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Järveotsa tee 33 hoone rekonstrueerimine lasteaiaks" Tvk o 106 13.06.2019
156 Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine Tvk o 105 13.06.2019
157 Tallinna linna 2019. aasta lisaeelarve Tvk m 16 13.06.2019 28.06.2019 RT IV, 25.06.2019, 5
158 Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2018 määruse nr 11 "Jalgratta, lõbusõidurongi ja loomveoki kasutamine tasulisel sõitjateveol Tallinnas" muutmine Tvk m 15 13.06.2019 23.06.2019 RT IV, 20.06.2019, 9
159 Erakooliseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine Tvk m 14 13.06.2019 23.06.2019 RT IV, 20.06.2019, 8
160 Erahuvikooli toetuse andmise kord Tvk m 13 13.06.2019 23.06.2019 RT IV, 20.06.2019, 7

Otsingutingimused
SorteerimineVastu võetud, kahanevalt