Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 110045

Laiendatud otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
61 Vaide läbivaatamine (taksoveo teenindajakaart) Tlv k 894 19.06.2019
62 Vaide läbivaatamine (eluruumi kohandamine) Tlv k 893 19.06.2019
63 Muumipere Lastesõime ja Rõõmutarekese Lasteaia ümberkorraldamiseks komisjoni moodustamine Tlv k 892 19.06.2019
64 Tartu Ülikooli ja Tallinna linna koostöölepingu projekti heakskiitmine Tlv k 891 19.06.2019
65 Tallinna linna äriühingute ja sihtasutuste nõukogude liikmete määramine ja tagasikutsumine Tlv k 890 19.06.2019
66 Nõusoleku andmine Tallinna täisvapi kasutamiseks Tlv k 889 19.06.2019
67 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 888 19.06.2019
68 Tallinna linna 2019. aasta eelarves palga korrektsiooni reservis ette nähtud vahendite II jaotus Tlv k 887 19.06.2019
69 Tallinna Linnavaraameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseisu muutmine Tlv k 886 19.06.2019
70 Sotsiaaleluruumi kasutusse andmine ametiruumidena Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile Tlv k 885 19.06.2019
71 Sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Pihlaka tn 12-29) Tlv k 884 19.06.2019
72 Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Muhu tn 9 korter 42 ja Paasiku tn 7 korter 33) Tlv k 883 19.06.2019
73 Sotsiaaleluruumi üürilepingute pikendamine (Energia tn 13-26 ja Männiku tee 98a-34) Tlv k 882 19.06.2019
74 Sotsiaaleluruumi üürilepingute pikendamine (Akadeemia tee 32 korterid 8, 26, 33) Tlv k 881 19.06.2019
75 Sotsiaaleluruumi üürile andmine (Paagi tn 10-108) Tlv k 880 19.06.2019
76 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Uuslinna tn 3a korterid 14, 52) Tlv k 879 19.06.2019
77 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8/2 korterid 23 ja 123, Raadiku tn 8a/2-18, Raadiku tn 8b/2 korterid 3, 7, 16, 20, 62, 92, 97 ja 139) Tlv k 878 19.06.2019
78 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8/2-125 ja Raadiku tn 8b/3-61) Tlv k 877 19.06.2019
79 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8/1-148, Raadiku tn 8b/1-101, Raadiku tn 8/2 korterid 20, 28, 86, 87, 134, Raadiku tn 8b/2 korterid 1, 29, 98, 113, 134, Raadiku tn 8/3-91 ja Raadiku tn 8b/3-36) Tlv k 876 19.06.2019
80 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8/2 korterid 3, 43, Raadiku tn 8b/2 korterid 63, 66, 114) Tlv k 875 19.06.2019

Otsingutingimused
SorteerimineVastu võetud, kahanevalt