|   Tagasi otsingusse

Leht: 3
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
41 Kadaka tee 153 kinnisasja tasuta kasutusse andmine (Tallinna Tugikeskus Juks) Tlv k 1190 28.10.2020
42 Ehitajate tee 89 kinnisasja osa üürile andmine (Mitt & Perlebach OÜ) Tlv k 1188 28.10.2020
43 Tallinna Linnavalitsuse maaomandi küsimuste lahendamise komisjoni koosseisu muutmine Tlv k 1185 28.10.2020
44 Ants Lauteri tänav // Kauka tänav // Kaupmehe tänav // Lembitu tänav // Vambola tänav kinnisasja Lembitu tn 4 kinnisasja kasuks koormava reaalservituudi tingimuste muutmine Tlv k 1174 28.10.2020
45 Endla tn 22 koolihoone tasuta kasutusse andmine (Tallinna Haridusamet) Tlv k 1156 21.10.2020
46 Linnavara valitseja muutmine (Tallinna Laste Turvakeskus) Tlv k 1155 21.10.2020
47 Linnavara valitseja muutmine (Tallinna Lastekodu) Tlv k 1154 21.10.2020
48 Linnavara valitseja muutmine (Tugikeskus Juks) Tlv k 1153 21.10.2020
49 Linnavara valitseja muutmine (Käo Tugikeskus) Tlv k 1152 21.10.2020
50 Isiklike kasutusõiguste tingimuste muutmine (OÜ Fund Ehitus) Tlv k 1144 21.10.2020
51 2021. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused Tlv m 30 21.10.2020 01.01.2021 RT IV, 29.10.2020, 1
52 Tallinna Linnavalitsuse 24. mai 2006 korraldusega nr 1061-k osaliselt kehtestatud Tiskre tee 23, 25, 27 ja 29b kruntide ning lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 98 15.10.2020
53 Tallinna Linnavalitsuse 17. veebruari 2016 korraldusega nr 230-k kehtestatud Akadeemia tee 30 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Tvk o 97 15.10.2020
54 A. Lauteri tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas Tvk o 96 15.10.2020
55 Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2000 otsusega nr 34 kehtestatud L. Koidula tn 26 ja 28/30 ning J. Poska tn 39 ja 41 detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 95 15.10.2020
56 Linnavara valitseja muutmine (Maleva tn 16 kinnisasi) Tlv k 1097 07.10.2020
57 Tallinna Ettevõtlusameti ja Tallinna Linnakantselei teenistuskohtade koosseisu muudatus Tlv k 1080 07.10.2020
58 Tallinna Linnavalitsuse 11. jaanuari 2017 korraldusega nr 38-k kehtestatud Peterburi tee 66-70, Betooni tn 4 ja 4b kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 92 01.10.2020
59 Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2003 otsusega nr 341 kehtestatud Põlde tn 14c kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 91 01.10.2020
60 Tallinna Linnavalitsuse 29. detsembri 2003 korraldusega nr 3066-k kehtestatud Pärnamäe tee 51 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 90 01.10.2020

Otsingutingimused
SorteerimineVastu võetud, kahanevalt