Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 110045

Laiendatud otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
41 Lõosilma tee 4 ja Kuukressi tee T2 katastriüksuste liitmine Pirita linnaosas Tlv k 912 26.06.2019
42 Lepiku tee 61 katastriüksuse jagamine Pirita linnaosas Tlv k 911 26.06.2019
43 Kauba tn 16 // Pärnu mnt 91 katastriüksuse jagamine Kesklinnas Tlv k 910 26.06.2019
44 Endla tn 67 katastriüksuse jagamine Kristiine linnaosas Tlv k 909 26.06.2019
45 Orule nime määramine Nõmme linnaosas Tlv k 908 26.06.2019
46 Kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine V.A.O. Grupp OÜ kasuks Tlv k 907 26.06.2019
47 Kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 906 26.06.2019
48 Kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine ASi Gaasivõrk kasuks Tlv k 905 26.06.2019
49 Kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 904 26.06.2019
50 Kai tn 4, Kuunari tn 1 ja Laeva tn 1 kinnisasjadele isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine Tlv k 903 26.06.2019
51 Kinnistute ühendamisel isiklike kasutusõiguste järjekohtade määramine Tlv k 902 26.06.2019
52 Laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide majutamise sihtotstarbelise eraldise kasutamise lepingu projekti heakskiitmine Tlv p 32 24 26.06.2019
53 Tallinna Botaanikaaia arengukava aastateks 2019-2030 heakskiitmine Tlv p 32 26 26.06.2019
54 Tasuta sõiduõiguse andmine Tlv k 901 19.06.2019
55 Vaide läbivaatamine (koolikoha määramine) Tlv k 900 19.06.2019
56 SEVE Ehituse heategevusjooksu, IRONMAN Tallinna triatloni ja rahvatriatloni läbiviimiseks tänava ajutise sulgemise loa andmine, liikluskorraldus ürituse ajal, teede ja tänavate sulgemise maksust ning ühistranspordi ümberkorraldamisega seonduvate kulude tasumisest vabastamine Tlv k 899 19.06.2019
57 Vabaduse väljak 9 // Kaarli puiestee T2 maa-aluse hoone üürilepingu pikendamine (Aktsiaselts Tallinna Tööstuspargid) Tlv k 898 19.06.2019
58 Hüvitise maksmine Tlv k 897 19.06.2019
59 XXVII laulupeo ja XX tantsupeo "Minu arm" ürituste korraldamiseks nõusoleku andmine, liikluskorraldus, tänavate ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine Tlv k 896 19.06.2019
60 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tegevuse peale esitatud vaide lahendamine (Õllepruuli tn 6) Tlv k 895 19.06.2019

Otsingutingimused
SorteerimineVastu võetud, kahanevalt