|   Tagasi otsingusse

Leht: 1
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 12 "Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord" muutmine Tvk m 5 07.03.2019 01.10.2019 RT IV, 20.03.2019, 1
2 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti põhimäärus Tvk m 9 16.05.2019 01.06.2019
3 Tallinna Ettevõtlusameti põhimäärus Tvk m 8 16.05.2019 01.06.2019
4 Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 "Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri" muutmine Tlv m 15 17.04.2019 29.04.2019 RT IV, 26.04.2019, 1
5 Linnavalitsuse ülesannete delegeerimine Tlv m 14 27.03.2019 07.04.2019 RT IV, 04.04.2019, 18
6 Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteemi põhimäärus Tlv m 13 27.03.2019 05.04.2019 RT IV, 02.04.2019, 34
7 Väikeettevõtja välismessitoetuse andmise kord Tvk m 6 21.03.2019 30.03.2019 RT IV, 27.03.2019, 24
8 Tallinna linna omandis olevate teede seisunditaseme tõstmine ja hooldustsükli aegade kehtestamine Tlv m 12 06.03.2019 15.03.2019 RT IV, 12.03.2019, 4
9 Harju maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine Tvk m 4 21.02.2019 03.03.2019 RT IV, 28.02.2019, 29
10 Tallinna Linnavalitsuse 30. jaanuari 2019 määruse nr 9 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad" muutmine Tlv m 11 06.02.2019 18.02.2019 RT IV, 15.02.2019, 8
11 Tallinna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi nimetuse muutmine Tallinna Linnavolikogu määrustes Tvk m 3 07.02.2019 18.02.2019 RT IV, 15.02.2019, 7
12 Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad Tlv m 9 30.01.2019 10.02.2019 RT IV, 07.02.2019, 53
13 Tallinna linna asutuste kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu alammäärad Tlv m 10 31.01.2019 05.02.2019 RT IV, 02.02.2019, 57
14 Tee seisunditasemete ja -nõuete ning hooldustsükli aegade kehtestamise pädevuse ja planeerimisseaduse §-s 131 nimetatud ülesannete delegeerimine Tvk m 2 24.01.2019 03.02.2019 RT IV, 31.01.2019, 49
15 Tallinna linna korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldused ja toimepidevuse nõuded Tvk m 1 24.01.2019 03.02.2019 RT IV, 31.01.2019, 48
16 Wiiralti preemia statuut Tlv m 8 23.01.2019 28.01.2019 RT IV, 25.01.2019, 9
17 Noortekeskuste noorsootöötajate töötasu alammäärad ja puhkuse kestus Tlv m 7 23.01.2019 28.01.2019 RT IV, 25.01.2019, 8
18 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste põhimääruste muutmine Tlv m 5 09.01.2019 20.01.2019 RT IV, 17.01.2019, 13
19 Tallinna Linnavalitsuse 25. veebruari 2015 määruse nr 11 "Tallinna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi põhimäärus" muutmine Tlv m 3 09.01.2019 20.01.2019 RT IV, 17.01.2019, 12
20 Tallinna infoturbe ja andmekaitse komisjoni moodustamine ja komisjoni põhimäärus Tlv m 2 09.01.2019 20.01.2019 RT IV, 17.01.2019, 11

Otsingutingimused
SorteerimineJõustunud, kahanevalt