Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 112319

Laiendatud otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Piirangud alkohoolse joogi jaemüügil kohapeal tarbimiseks Tvk m 14 17.09.2020 01.09.2021 RT IV, 29.09.2020, 8
2 Raie- ja hoolduslõikusloa andmise kord Tvk m 2 11.02.2021 26.02.2021 RT IV, 23.02.2021, 5
3 Linnavalitsuse ametite ja Tallinna Linnakantselei mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide koosseisude muutmine Tlv k 1409 21.12.2020 01.01.2021
4 Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud Tlv k 1295 02.12.2020 01.01.2021
5 2021. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused Tlv m 30 21.10.2020 01.01.2021 RT IV, 29.10.2020, 1
6 Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine seoses Tallinna linna asutuste ümberkorraldamisega Tvk m 30 17.12.2020 01.01.2021 RT IV, 29.12.2020, 43
7 Tallinna Linnavalitsuse 30. jaanuari 2019 määruse nr 9 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad" muutmine Tlv m 32 04.11.2020 14.11.2020 RT IV, 11.11.2020, 27
8 Tallinna linna 2020. aasta lisaeelarve Tvk m 17 29.10.2020 13.11.2020 RT IV, 10.11.2020, 37
9 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimääruse muutmine Tvk m 16 01.10.2020 11.10.2020 RT IV, 08.10.2020, 8
10 Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 2008 määruse nr 30 "Alkohoolse joogi jaemüügi ja alkoholi reklaami kitsendused" muutmine Tvk m 15 17.09.2020 02.10.2020 RT IV, 29.09.2020, 7
11 Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine Tvk m 13 17.09.2020 02.10.2020 RT IV, 29.09.2020, 1
12 Tallinna linna hooldus-, heakorra- ja haljastustööde infosüsteemi põhimäärus Tlv m 27 09.09.2020 21.09.2020 RT IV, 18.09.2020, 6
13 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste põhimääruste muutmine Tlv m 26 09.09.2020 21.09.2020 RT IV, 18.09.2020, 5
14 Tallinna Tondi Kooli põhimäärus Tlv m 25 09.09.2020 19.09.2020 RT IV, 16.09.2020, 12
15 Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" muutmine Tvk m 12 03.09.2020 14.09.2020 RT IV, 11.09.2020, 2
16 Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2014 määruse nr 29 "Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad" muutmine Tvk m 11 03.09.2020 14.09.2020 RT IV, 11.09.2020, 1
17 Tallinna liikluskomisjoni moodustamine ja komisjoni põhimäärus Tlv m 24 02.09.2020 11.09.2020 RT IV, 08.09.2020, 14
18 Tallinna Kopli Huvikooli põhimäärus Tlv m 23 02.09.2020 11.09.2020 RT IV, 08.09.2020, 13
19 Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2019 määruse nr 36 "Universaaltoetuste määrad" muutmine Tlv m 22 19.08.2020 01.09.2020 RT IV, 26.08.2020, 1
20 Tallinna Linnavalitsuse 16. mai 2018 määruse nr 22 "Tallinna Pääsküla Kooli põhimäärus" muutmine Tlv m 18 25.06.2020 01.09.2020 RT IV, 03.07.2020, 11

Otsingutingimused
SorteerimineJõustunud, kahanevalt