Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 110045

Laiendatud otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 12 "Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord" muutmine Tvk m 5 07.03.2019 01.10.2019 RT IV, 20.03.2019, 1
2 Tallinna linna 2019. aasta lisaeelarve Tvk m 16 13.06.2019 28.06.2019 RT IV, 25.06.2019, 5
3 Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2018 määruse nr 11 "Jalgratta, lõbusõidurongi ja loomveoki kasutamine tasulisel sõitjateveol Tallinnas" muutmine Tvk m 15 13.06.2019 23.06.2019 RT IV, 20.06.2019, 9
4 Erakooliseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine Tvk m 14 13.06.2019 23.06.2019 RT IV, 20.06.2019, 8
5 Erahuvikooli toetuse andmise kord Tvk m 13 13.06.2019 23.06.2019 RT IV, 20.06.2019, 7
6 Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 44 "Reklaamimaks Tallinnas" muutmine Tvk m 12 13.06.2019 23.06.2019 RT IV, 20.06.2019, 6
7 Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad Tlv m 22 12.06.2019 17.06.2019 RT IV, 14.06.2019, 15
8 Tallinna Linnavalitsuse 9. juuni 2010 määruse nr 55 "Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus delikaatsete isikuandmete töötlemiseks" muutmine Tlv m 21 05.06.2019 15.06.2019 RT IV, 12.06.2019, 7
9 Astangu, Nõmme ja Pelgulinna ehitusmääruste kehtetuks tunnistamine Tvk m 11 30.05.2019 09.06.2019 RT IV, 06.06.2019, 45
10 Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2006 määruse nr 27 muutmine ja 8. märtsi 2018 määruse nr 6 kehtetuks tunnistamine Tvk m 10 30.05.2019 09.06.2019 RT IV, 06.06.2019, 44
11 Tallinna Haridusameti hallatava asutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi kord Tlv m 20 29.05.2019 07.06.2019 RT IV, 04.06.2019, 26
12 Tallinna Turgude põhimäärus Tlv m 19 29.05.2019 07.06.2019 RT IV, 04.06.2019, 27
13 Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine Tlv m 18 22.05.2019 01.06.2019 RT IV, 29.05.2019, 9
14 Tallinna Jäätmekeskuse põhimäärus Tlv m 17 22.05.2019 01.06.2019 RT IV, 29.05.2019, 19
15 Tallinna Energiaagentuuri põhimäärus Tlv m 16 22.05.2019 01.06.2019 RT IV, 29.05.2019, 18
16 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti põhimäärus Tvk m 9 16.05.2019 01.06.2019 RT IV, 29.05.2019, 2
17 Tallinna Ettevõtlusameti põhimäärus Tvk m 8 16.05.2019 01.06.2019 RT IV, 29.05.2019, 1
18 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimääruse muutmine Tvk m 7 16.05.2019 01.06.2019 RT IV, 29.05.2019, 3
19 Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 "Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri" muutmine Tlv m 15 17.04.2019 29.04.2019 RT IV, 26.04.2019, 1
20 Linnavalitsuse ülesannete delegeerimine Tlv m 14 27.03.2019 07.04.2019 RT IV, 04.04.2019, 18

Otsingutingimused
SorteerimineJõustunud, kahanevalt