Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 109694

Laiendatud otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
161 Koolieelse lasteasutuse muude kulude arvestuslik maksumus 2017. aastal Tlv m 53 14.12.2016 01.01.2017 RT IV, 17.12.2016, 41
162 Sporditegevuse toetamise lepingu ja toetuse kasutamise aruande vorm Tlv m 51 07.12.2016 01.01.2017 RT IV, 14.12.2016, 17
163 Tallinna Kirjanduskeskuse põhimäärus Tlv m 50 07.12.2016 01.01.2017 RT IV, 14.12.2016, 16
164 2017. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused Tlv m 48 23.11.2016 01.01.2017 RT IV, 29.11.2016, 10
165 Tallinna linna 2017. aasta eelarve Tvk m 28 22.12.2016 01.01.2017 RT IV, 23.12.2016, 97
166 Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 "Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" muutmine Tvk m 27 15.12.2016 01.01.2017 RT IV, 21.12.2016, 17
167 Tallinna Linnavolikogu 1. detsembri 2011 määruse nr 38 "Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kord" muutmine Tvk m 26 03.11.2016 01.01.2017 RT IV, 15.11.2016, 2
168 Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord Tvk m 25 03.11.2016 01.01.2017 RT IV, 15.11.2016, 3
169 Tallinna Linnavalitsuse 7. juuni 2006 määruse nr 51 "Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu vormi ja tingimuste ning lepingu vormi kasutamise juhendi kehtestamine" lisa 2 muutmine Tlv m 54 14.12.2016 24.12.2016 RT IV, 21.12.2016, 19
170 Tallinna teede liigid Tlv m 52 14.12.2016 24.12.2016 RT IV, 21.12.2016, 18
171 Tallinna Tondiraba Huvikooli põhimäärus Tlv m 55 14.12.2016 20.12.2016 RT IV, 17.12.2016, 40
172 Tallinna Kanutiaia Huvikooli põhimäärus Tlv m 49 30.11.2016 09.12.2016 RT IV, 06.12.2016, 31
173 Tallinna Linnavalitsuse 7. oktoobri 2009 määruse nr 76 "Etendusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimused ja kord" muutmine Tlv m 47 23.11.2016 02.12.2016 RT IV, 29.11.2016, 9
174 Tallinna Linnavalitsuse määruse kehtetuks tunnistamine Tlv m 46 09.11.2016 18.11.2016 RT IV, 15.11.2016, 18
175 Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määruse nr 132 "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord" muutmine Tlv m 45 09.11.2016 18.11.2016 RT IV, 15.11.2016, 19
176 Tallinna linna 2016. aasta teine lisaeelarve Tvk m 24 03.11.2016 13.11.2016 RT IV, 10.11.2016, 5
177 Liikmeõigusi teostava isiku määramine Eesti Ühistupangas Tlv k 1697 09.11.2016 10.11.2016
178 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste põhimääruste muutmine Tlv m 44 12.10.2016 22.10.2016 RT IV, 19.10.2016, 2
179 Tallinna Linnavalitsuse 23. märtsi 2011 määruse nr 50 "Mustamäe Kultuurikeskuse Kaja põhimäärus" muutmine Tlv m 43 28.09.2016 07.10.2016 RT IV, 04.10.2016, 28
180 Tallinna Linnavalitsuse 12. märtsi 2008 määruse nr 21 "Tallinna Keskraamatukogu tagatise võtmise ja tagastamise kord" muutmine Tlv m 42 28.09.2016 07.10.2016 RT IV, 04.10.2016, 27

Otsingutingimused
SorteerimineJõustunud, kahanevalt