Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 109695

Laiendatud otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
141 Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 12 "Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord" muutmine Tvk m 4 23.03.2017 02.04.2017 RT IV, 30.03.2017, 2
142 Tallinna Linnavolikogu 26. novembri 2015 määruse nr 25 "Noorsootöötajate töötasu alammäärad ja puhkuse kestus" muutmine Tvk m 2 23.02.2017 10.03.2017 RT IV, 07.03.2017, 14
143 Merirahu kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava 2017-2027 Tvk m 3 23.02.2017 07.03.2017 RT IV, 04.03.2017, 1
144 Gustav Adolfi Gümnaasiumi põhimäärus Tlv m 11 22.02.2017 05.03.2017 RT IV, 02.03.2017, 28
145 Uute töökohtade loomise toetuse lepingu vorm Tlv m 10 22.02.2017 05.03.2017 RT IV, 02.03.2017, 29
146 Laste- ja noortesõbraliku linna nõukogu moodustamine ja põhimäärus Tlv m 7 08.02.2017 01.03.2017 RT IV, 14.02.2017, 3
147 Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2014 määruse nr 29 "Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad" muutmine Tvk m 1 26.01.2017 01.03.2017 RT IV, 04.02.2017, 28
148 Tallinna Linnavalitsuse 26. juuni 2013 määruse nr 112 "Tallinna Jäätmekeskuse põhimäärus" muutmine Tlv m 9 15.02.2017 26.02.2017 RT IV, 23.02.2017, 2
149 Tallinna Linnavalitsuse 23. novembri 2016 määruse nr 48 "2017.a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused" muutmine Tlv m 8 15.02.2017 26.02.2017 RT IV, 23.02.2017, 1
150 Linna õppe- ja teaduskoostöö komisjoni põhimäärus Tlv m 6 18.01.2017 28.01.2017 RT IV, 25.01.2017, 6
151 Koolieelse eralasteasutuse toetuse suurus 2017. aastal Tlv m 5 18.01.2017 24.01.2017 RT IV, 21.01.2017, 33
152 Tallinna linna ja ülikooli või rakenduskõrgkooli koostöö alused Tlv m 4 11.01.2017 21.01.2017 RT IV, 18.01.2017, 3
153 Tallinna Linnavalitsuse 9. juuni 2010 määruse nr 55 "Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus delikaatsete isikuandmete töötlemiseks" muutmine Tlv m 3 11.01.2017 21.01.2017 RT IV, 18.01.2017, 2
154 Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012 määruse nr 82 "Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad ja universaaltoetuste määrad" muutmine Tlv m 2 11.01.2017 21.01.2017 RT IV, 18.01.2017, 1
155 Lapsehoiuteenuse hüvitise määr 2017. aastal Tlv m 1 11.01.2017 20.01.2017 RT IV, 17.01.2017, 12
156 Tallinna Linnavalitsuse 9. märtsi 2011 määruse nr 16 "Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli põhimäärus" muutmine Tlv m 60 21.12.2016 02.01.2017 RT IV, 30.12.2016, 2
157 Linna asutuste toetajate tunnustamise kord Tlv m 57 21.12.2016 02.01.2017 RT IV, 30.12.2016, 3
158 Tallinna Kirjanduskeskuse direktori ametisse kinnitamine Tlv k 1849 14.12.2016 01.01.2017
159 Tallinna linna valimiskomisjoni moodustamine Tvk o 177 17.11.2016 01.01.2017
160 Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2011 määruse nr 79 "Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskiri" muutmine Tlv m 59 21.12.2016 01.01.2017 RT IV, 29.12.2016, 3

Otsingutingimused
SorteerimineJõustunud, kahanevalt