Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 109695

Laiendatud otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
121 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste põhimääruste muutmine Tlv m 17 07.06.2017 01.09.2017 RT IV, 16.06.2017, 1
122 Tallinna Linnavalitsuse maaomandi küsimuste lahendamise alatise komisjoni moodustamine ning komisjoni põhimääruse kinnitamine Tlv m 24 09.08.2017 15.08.2017 RT IV, 12.08.2017, 27
123 Tallinna Veerise Lasteaia põhimäärus Tlv m 23 09.08.2017 15.08.2017 RT IV, 12.08.2017, 26
124 Tallinna Lotte Lasteaia põhimäärus Tlv m 22 09.08.2017 15.08.2017 RT IV, 12.08.2017, 25
125 Ilutulestiku korraldamise kord Tlv m 20 21.06.2017 04.07.2017 RT IV, 30.06.2017, 1
126 Tallinna linna 2017. aasta esimene lisaeelarve Tvk m 13 15.06.2017 30.06.2017 RT IV, 27.06.2017, 21
127 Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2018-2021 Tvk m 12 15.06.2017 30.06.2017 RT IV, 27.06.2017, 16
128 Tallinna Linnavalitsuse 9. juuni 2010 määruse nr 55 "Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus delikaatsete isikuandmete töötlemiseks" muutmine Tlv m 19 14.06.2017 23.06.2017 RT IV, 20.06.2017, 14
129 Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruse nr 28 "Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas" muutmine Tlv m 18 14.06.2017 23.06.2017 RT IV, 20.06.2017, 13
130 Kadrioru kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017-2027 Tvk m 11 01.06.2017 10.06.2017 RT IV, 07.06.2017, 29
131 Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määruse nr 43 "Tallinna Linnavaraameti põhimäärus" muutmine Tvk m 10 18.05.2017 27.05.2017 RT IV, 24.05.2017, 3
132 Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ja sellest eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ja võrguettevõtja arenduskohustus. Tvk m 9 18.05.2017 27.05.2017 RT IV, 24.05.2017, 5
133 Õpetajate Kodus asuvate eluruumide üürile andmise kord Tlv m 16 24.04.2017 01.05.2017 RT IV, 28.04.2017, 59
134 Õpetajate Kodu eluasemekomisjoni moodustamine ja põhimäärus Tlv m 15 24.04.2017 01.05.2017 RT IV, 28.04.2017, 58
135 Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2013 määruse nr 149 "Tallinna Linnamuuseumi põhimäärus" muutmine Tlv m 14 19.04.2017 01.05.2017 RT IV, 28.04.2017, 1
136 Tallinna põhimääruse ja teiste linnavolikogu määruste muutmine Tvk m 7 20.04.2017 01.05.2017 RT IV, 28.04.2017, 7
137 Merimetsa roheala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri Tvk m 6 06.04.2017 23.04.2017 RT IV, 13.04.2017, 8
138 Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määruse nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord" muutmine Tlv m 13 12.04.2017 22.04.2017 RT IV, 19.04.2017, 14
139 Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 2014 määruse nr 7 "Kutseõppeasutuse seaduses kutseõppeasutuse pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale" muutmine Tvk m 5 06.04.2017 16.04.2017 RT IV, 13.04.2017, 9
140 Sihtasutuse Tallinna Televisioon ühiskondliku nõukoja moodustamine ja selle põhimäärus Tlv m 12 29.03.2017 04.04.2017 RT IV, 01.04.2017, 4

Otsingutingimused
SorteerimineJõustunud, kahanevalt