Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 109695

Laiendatud otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
101 Tallinna linna 2017. aasta teine lisaeelarve Tvk m 23 07.12.2017 23.12.2017 RT IV, 20.12.2017, 1
102 Ehitise peremehetuks tunnistamine (Kooli tn 9a) Tlv k 1077 22.06.2016 06.11.2017
103 Tallinna Õppenõustamiskeskuse põhimäärus Tlv m 34 18.10.2017 24.10.2017 RT IV, 21.10.2017, 23
104 Teenuse ja kauba hinna kehtestamine linna asutustes Tlv m 33 11.10.2017 20.10.2017 RT IV, 17.10.2017, 45
105 Tallinna linnaosade halduskogude haldamise komisjoni nime muutmine Tvk o 110 07.09.2017 16.10.2017
106 Tallinna linnaosade ja linnaosade valitsuste põhimäärused Tvk m 8 20.04.2017 16.10.2017 RT IV, 28.04.2017, 8
107 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste põhimääruste muutmine Tlv m 31 04.10.2017 14.10.2017 RT IV, 11.10.2017, 12
108 Tallinna jäätmekava 2017-2021 Tvk m 21 05.10.2017 13.10.2017 RT IV, 10.10.2017, 29
109 Tallinna hankekord Tlv m 30 04.10.2017 10.10.2017 RT IV, 07.10.2017, 66
110 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine Tlv m 29 20.09.2017 26.09.2017 RT IV, 23.09.2017, 22
111 Tallinna rahvastiku tervise edendamise arengukava 2017-2021 Tvk m 19 21.09.2017 26.09.2017 RT IV, 23.09.2017, 34
112 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse ülesande delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele Tvk m 18 21.09.2017 26.09.2017 RT IV, 23.09.2017, 33
113 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord Tvk m 17 07.09.2017 17.09.2017 RT IV, 14.09.2017, 1
114 Tallinna Linnavalitsuse 17. septembri 2014 määruse nr 63 "Nõmme Vaba Aja Keskuse põhimäärus" muutmine Tlv m 28 06.09.2017 16.09.2017 RT IV, 13.09.2017, 2
115 Tallinna Linnavalitsuse määruse kehtetuks tunnistamine Tlv m 27 30.08.2017 09.09.2017 RT IV, 06.09.2017, 4
116 Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord munitsipaalkoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste toitlustamisel Tvk m 15 24.08.2017 02.09.2017 RT IV, 30.08.2017, 3
117 Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine Tvk m 14 24.08.2017 02.09.2017 RT IV, 30.08.2017, 2
118 Valimisjaoskondade moodustamine Tlv m 26 23.08.2017 01.09.2017 RT IV, 29.08.2017, 26
119 Hooldajatoetuse määrade kehtestamine Tlv m 25 16.08.2017 01.09.2017 RT IV, 23.08.2017, 2
120 Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi põhimäärus Tlv m 21 30.06.2017 01.09.2017 RT IV, 07.07.2017, 15

Otsingutingimused
SorteerimineJõustunud, kahanevalt