Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 109695

Laiendatud otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
81 Tallinna kriisikomisjoni moodustamine ja komisjoni põhimäärus Tlv m 10 31.01.2018 10.02.2018 RT IV, 07.02.2018, 20
82 Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määruse nr 133 "Tallinna Turgude põhimäärus" muutmine Tlv m 11 31.01.2018 05.02.2018 RT IV, 02.02.2018, 70
83 Tallinna Linnavalitsuse komisjonide tegevuse lõpetamine ja määruste kehtetuks tunnistamine Tlv m 9 24.01.2018 03.02.2018 RT IV, 31.01.2018, 2
84 Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine Tlv m 8 24.01.2018 03.02.2018 RT IV, 31.01.2018, 1
85 Tallinna personali- ja palgaarvestuse andmekogu põhimäärus Tlv m 7 24.01.2018 30.01.2018 RT IV, 27.01.2018, 45
86 Tallinna Linnavalitsuse 22. veebruari 2006 määruse nr 14 "Tallinna Linnavalitsuse teede juhtkomisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine" muutmine Tlv m 6 17.01.2018 26.01.2018 RT IV, 23.01.2018, 7
87 Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määruse nr 132 "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord" muutmine Tlv m 5 17.01.2018 26.01.2018 RT IV, 23.01.2018, 6
88 Ilutulestiku korraldamise korra muutmine Tlv m 4 17.01.2018 26.01.2018 RT IV, 23.01.2018, 5
89 "Tallinna raamatu" kolleegiumi tegevuse lõpetamine Tlv m 3 10.01.2018 16.01.2018 RT IV, 13.01.2018, 1
90 Koolieelse eralasteasutuse toetuse suurus 2018. aastal Tlv m 2 10.01.2018 15.01.2018 RT IV, 12.01.2018, 26
91 Lapsehoiuteenuse hüvitise määr 2018. aastal Tlv m 1 10.01.2018 15.01.2018 RT IV, 12.01.2018, 27
92 Tallinna Linnavolikogu 23. jaanuari 2014 määruse nr 3 "Messitoetuse andmise kord" muutmine Tvk m 1 25.01.2018 04.01.2018 RT IV, 01.02.2018, 31
93 Koolieelse lasteasutuse muude kulude arvestuslik maksumus 2018. aastal Tlv m 38 20.12.2017 01.01.2018 RT IV, 23.12.2017, 25
94 Tallinna välireklaami- ja teabekandjate ning reklaamimaksu järelevalveliste menetluste andmekogu põhimäärus Tlv m 37 20.12.2017 01.01.2018 RT IV, 23.12.2017, 24
95 Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012 määruse nr 82 "Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad ja universaaltoetuste määrad" muutmine Tlv m 36 20.12.2017 01.01.2018 RT IV, 29.12.2017, 15
96 Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2017 määruse nr 32 "2018. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused" muutmine Tlv m 35 13.12.2017 01.01.2018 RT IV, 20.12.2017, 2
97 2018. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused Tlv m 32 11.10.2017 01.01.2018 RT IV, 17.10.2017, 44
98 Tallinna linna 2018. aasta eelarve Tvk m 24 14.12.2017 01.01.2018 RT IV, 22.12.2017, 48
99 Palgakorraldust reguleerivate Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine Tvk m 22 07.12.2017 01.01.2018 RT IV, 13.12.2017, 24
100 Korteriühistutele rõdude ja varikatuste ehitustehnilise ekspertiisi toetuse andmise kord Tvk m 20 05.10.2017 01.01.2018 RT IV, 10.10.2017, 31

Otsingutingimused
SorteerimineJõustunud, kahanevalt