Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 109695

Laiendatud otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
61 Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise kord Tvk m 10 31.05.2018 15.06.2018 RT IV, 12.06.2018, 7
62 Tallinna Linnavalitsuse 5. mai 2010 määruse nr 45 "Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise komisjoni moodustamine ja selle põhimäärus" kehtetuks tunnistamine Tlv m 24 23.05.2018 01.06.2018 RT IV, 29.05.2018, 37
63 Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks üürile andmisel korraldatava eelläbirääkimistega pakkumise alghinnad ja otsustuskorras üürile andmisel kohaldatavad üürimäärad Tlv m 23 16.05.2018 25.05.2018 RT IV, 22.05.2018, 15
64 Haabersti Vene Gümnaasiumi põhimäärus Tlv m 21 04.04.2018 13.04.2018 RT IV, 10.04.2018, 48
65 Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine Tvk m 8 05.04.2018 13.04.2018 RT IV, 10.04.2018, 51
66 Tallinna Transpordiameti põhimääruse ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimääruse muutmine Tvk m 7 05.04.2018 10.04.2018 RT IV, 07.04.2018, 76
67 Käo Tugikeskuse põhimäärus Tlv m 20 28.03.2018 08.04.2018 RT IV, 05.04.2018, 17
68 Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi põhimäärus Tlv m 19 21.03.2018 01.04.2018 RT IV, 29.03.2018, 8
69 Lasnamäe Gümnaasiumi põhimäärus Tlv m 18 21.03.2018 01.04.2018 RT IV, 29.03.2018, 7
70 Tallinna Turgude müügipiletite hindade kehtestamine Tvk m 6 08.03.2018 01.04.2018 RT IV, 13.03.2018, 46
71 Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2013 määruse nr 12 "Lasnamäe Noortekeskuse põhimäärus" muutmine Tlv m 17 07.03.2018 16.03.2018 RT IV, 13.03.2018, 15
72 Tallinna Linnavalitsuse 14. septembri 2016 määruse nr 36 "Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi põhimäärus" muutmine Tlv m 16 07.03.2018 16.03.2018 RT IV, 13.03.2018, 14
73 Noortelaagrite toetamise kord Tvk m 5 08.02.2018 01.03.2018 RT IV, 16.02.2018, 5
74 Universaaltoetuste määrad Tlv m 15 14.02.2018 24.02.2018 RT IV, 21.02.2018, 10
75 Korteriühistute koolitustoetuse, ekspertiisitoetuse ja projekti "Roheline õu" raames toetuse andmise kord Tvk m 4 08.02.2018 19.02.2018 RT IV, 16.02.2018, 26
76 Restaureerimistoetuse andmise kord Tvk m 3 08.02.2018 19.02.2018 RT IV, 16.02.2018, 4
77 Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 "Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" muutmine Tvk m 2 08.02.2018 19.02.2018 RT IV, 16.02.2018, 3
78 Tallinna Linnavalitsuse 23. jaanuari 2013 määruse nr 4 "Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks üürile andmiseks korraldatava eelläbirääkimistega pakkumise alghinnad ja üüri määr otsustuskorras üürile andmisel" muutmine Tlv m 14 05.02.2018 12.02.2018 RT IV, 09.02.2018, 20
79 Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008 määruse nr 32 "Tallinna linna infotehnoloogia stipendiumi asutamine" muutmine Tlv m 13 05.02.2018 12.02.2018 RT IV, 09.02.2018, 24
80 Tallinna Linnavalitsuse 7. mai 2003 määruse nr 38 "Tallinna linna omandis olevate eluruumide üürile andmisel kasutatavate üürilepingute vormide ja tingimuste, elamu sisekorraeeskirja ning eluruumi üleandmise akti ja vastuvõtmise akti vormide kinnitamine" muutmine Tlv m 12 05.02.2018 12.02.2018 RT IV, 09.02.2018, 19

Otsingutingimused
SorteerimineJõustunud, kahanevalt