Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 109695

Laiendatud otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
41 Tallinna Linnavolikogu sotsiaalhoolekande valdkonna määruste muutmine Tvk m 20 13.12.2018 24.12.2018 RT IV, 21.12.2018, 3
42 Tallinna Linnavolikogu 20. mai 2010 määruse nr 27 "Tallinna linna poolt vara pärimise kord" muutmine Tvk m 17 15.11.2018 26.11.2018 RT IV, 23.11.2018, 1
43 Tallinna Linnavalitsuse 26. oktoobri 2011 määruse nr 118 "Eestkoste korraldamise ja teostamise kord" muutmine Tlv m 38 07.11.2018 17.11.2018 RT IV, 14.11.2018, 2
44 Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruse nr 28 "Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas" muutmine Tlv m 37 07.11.2018 17.11.2018 RT IV, 14.11.2018, 1
45 Tallinna linna Raestipendiumi asutamine ja Raestipendiumi statuut Tlv m 35 10.10.2018 20.10.2018 RT IV, 17.10.2018, 1
46 Lastekaitsekomisjonide moodustamine linnaosade valitsustes Tlv m 34 03.10.2018 09.10.2018 RT IV, 06.10.2018, 45
47 Tallinna Linnavalitsuse 23. septembri 2009 määruse nr 72 "Tallinna Linnavalitsuse reglement" muutmine Tlv m 33 26.09.2018 06.10.2018 RT IV, 03.10.2018, 1
48 Tallinna linna 2018. aasta lisaeelarve Tvk m 16 20.09.2018 01.10.2018 RT IV, 28.09.2018, 41
49 Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012 määruse nr 88 "Tallinna Energiaagentuuri põhimäärus" muutmine Tlv m 32 12.09.2018 21.09.2018 RT IV, 18.09.2018, 9
50 Tallinna Linnavalitsuse 18. märtsi 2015 määruse nr 14 "Tallinna parkimiskorralduse andmekogu põhimäärus" muutmine Tlv m 31 22.08.2018 01.09.2018 RT IV, 29.08.2018, 21
51 Tallinna Pääsküla Kooli põhimäärus Tlv m 22 16.05.2018 01.09.2018 RT IV, 23.05.2018, 6
52 Tallinna Nõmme Huvikooli põhimäärus Tlv m 30 13.07.2018 30.07.2018 RT IV, 27.07.2018, 6
53 Tallinna Linnavalitsuse 9. juuni 2010 määruse nr 55 "Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus delikaatsete isikuandmete töötlemiseks" muutmine Tlv m 29 27.06.2018 07.07.2018 RT IV, 04.07.2018, 4
54 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste põhimääruste muutmine Tlv m 28 27.06.2018 07.07.2018 RT IV, 04.07.2018, 3
55 Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2012 määruse nr 28 "Tallinna Linnavolikogu töökord" muutmine Tvk m 15 14.06.2018 01.07.2018 RT IV, 22.06.2018, 2
56 Jalgratta, lõbusõidurongi ja loomveoki kasutamine tasulisel sõitjateveol Tallinnas Tvk m 11 31.05.2018 01.07.2018 RT IV, 12.06.2018, 8
57 Tallinna põhimääruse muutmine Tvk m 14 14.06.2018 25.06.2018 RT IV, 22.06.2018, 1
58 Tallinna arengukava 2018−2023 Tvk m 12 14.06.2018 25.06.2018 RT IV, 22.06.2018, 26
59 Tallinna Linnavalitsuse määruse kehtetuks tunnistamine Tlv m 27 13.06.2018 23.06.2018 RT IV, 20.06.2018, 2
60 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste põhimääruste muutmine Tlv m 25 06.06.2018 16.06.2018 RT IV, 13.06.2018, 14

Otsingutingimused
SorteerimineJõustunud, kahanevalt