Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 109695

Laiendatud otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
21 Tallinna Linnavalitsuse 25. veebruari 2015 määruse nr 11 "Tallinna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi põhimäärus" muutmine Tlv m 3 09.01.2019 20.01.2019 RT IV, 17.01.2019, 12
22 Tallinna infoturbe ja andmekaitse komisjoni moodustamine ja komisjoni põhimäärus Tlv m 2 09.01.2019 20.01.2019 RT IV, 17.01.2019, 11
23 Koolieelse eralasteasutuse toetuse suurus 2019. aastal Tlv m 6 09.01.2019 18.01.2019 RT IV, 15.01.2019, 8
24 Lapsehoiuteenuse hüvitise määr 2019. aastal Tlv m 4 09.01.2019 18.01.2019 RT IV, 15.01.2019, 7
25 Valimisjaoskondade moodustamine Tlv m 1 09.01.2019 15.01.2019 RT IV, 12.01.2019, 39
26 Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud Tlv k 1694 28.11.2018 01.01.2019
27 Linna avalike teenuste ja toetuste kättesaadavuse tagamine rahvastikuregistri seaduse rakendamisel Tlv m 43 19.12.2018 01.01.2019 RT IV, 21.12.2018, 66
28 Hooldajatoetuse määrad Tlv m 42 19.12.2018 01.01.2019 RT IV, 29.12.2018, 15
29 Koolieelse lasteasutuse muude kulude arvestuslik maksumus 2019. aastal Tlv m 41 12.12.2018 01.01.2019 RT IV, 18.12.2018, 22
30 Tallinna Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine Tlv m 40 28.11.2018 01.01.2019 RT IV, 05.12.2018, 52
31 Ehitise pinna reklaami või teabe eksponeerimiseks otsustuskorras kasutusse andmisel kohaldatava tasu miinimummäärad (alghinnad) Tlv m 39 21.11.2018 01.01.2019 RT IV, 24.11.2018, 23
32 2019. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused Tlv m 36 31.10.2018 01.01.2019 RT IV, 06.11.2018, 38
33 Välireklaami- või teabekandja paigaldamise taotluse vorm Tlv m 26 13.06.2018 01.01.2019 RT IV, 20.06.2018, 1
34 Korteriühistutele toetuste andmise kord Tvk m 21 13.12.2018 01.01.2019 RT IV, 28.12.2018, 2
35 Tallinna Linnavolikogu 4. novembri 2010 määruse nr 51 "Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord" muutmine Tvk m 19 13.12.2018 01.01.2019 RT IV, 21.12.2018, 2
36 Tallinna linna 2019. aasta eelarve Tvk m 18 13.12.2018 01.01.2019 RT IV, 21.12.2018, 40
37 Sotsiaaltransporditeenuse kord Tvk m 16 07.09.2017 01.01.2019 RT IV, 12.09.2017, 56
38 Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 Tvk m 13 14.06.2018 01.01.2019 RT IV, 22.06.2018, 30
39 Välireklaami ja teabe paigaldamise kord Tvk m 9 19.04.2018 01.01.2019 RT IV, 27.04.2018, 8
40 Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad Tlv m 44 19.12.2018 24.12.2018 RT IV, 21.12.2018, 67

Otsingutingimused
SorteerimineJõustunud, kahanevalt