Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 109695

Laiendatud otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
181 Tallinna Linnavalitsuse 23. märtsi 2011 määruse nr 50 "Mustamäe Kultuurikeskuse Kaja põhimäärus" muutmine Tlv m 43 28.09.2016 07.10.2016 RT IV, 04.10.2016, 28
182 Tallinna Linnavalitsuse 12. märtsi 2008 määruse nr 21 "Tallinna Keskraamatukogu tagatise võtmise ja tagastamise kord" muutmine Tlv m 42 28.09.2016 07.10.2016 RT IV, 04.10.2016, 27
183 Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määruse nr 21 "Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord" muutmine Tvk m 21 25.08.2016 01.10.2016 RT IV, 02.09.2016, 7
184 Tallinna Rännaku Lasteaia põhimäärus Tlv m 41 14.09.2016 24.09.2016 RT IV, 21.09.2016, 8
185 Tallinna Raku Lasteaia põhimäärus Tlv m 40 14.09.2016 24.09.2016 RT IV, 21.09.2016, 5
186 Tallinna Lehola Lasteaia põhimäärus Tlv m 39 14.09.2016 24.09.2016 RT IV, 21.09.2016, 4
187 Tallinna Jaan Poska Lasteaia põhimäärus Tlv m 38 14.09.2016 24.09.2016 RT IV, 21.09.2016, 6
188 Tallinna Linnavalitsuse 27. aprilli 2011 määruse nr 59 "Lasnamäe Põhikooli põhimäärus" muutmine Tlv m 37 14.09.2016 24.09.2016 RT IV, 21.09.2016, 7
189 Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi põhimäärus Tlv m 36 14.09.2016 24.09.2016 RT IV, 21.09.2016, 3
190 Korrakaitseseaduse §-s 56 nimetatud ülemäärase müra ja valgusefektide tekitamise ning saastamise loa andmise pädevuse delegeerimine Tallinna linna ametiasutustele Tvk m 23 08.09.2016 18.09.2016 RT IV, 15.09.2016, 4
191 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste põhimääruste muutmine Tlv m 35 31.08.2016 10.09.2016 RT IV, 07.09.2016, 3
192 Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine Tvk m 22 25.08.2016 03.09.2016 RT IV, 31.08.2016, 4
193 Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2012 määruse nr 78 "Projekti "Hoovid korda" raames hoove korrastavate korteriühistute toetamise kord" muutmine Tlv m 34 24.08.2016 02.09.2016 RT IV, 30.08.2016, 3
194 Kadrioru Saksa Gümnaasiumi põhimäärus Tlv m 33 10.08.2016 01.09.2016 RT IV, 18.08.2016, 3
195 Tallinna Lasteaia Nõmmekannike põhimäärus Tlv m 21 20.04.2016 01.09.2016 RT IV, 26.04.2016, 10
196 Tallinna Spordikooli põhimäärus Tlv m 16 30.03.2016 01.09.2016 RT IV, 05.04.2016, 59
197 Erahuvikoolide toetamise kord Tvk m 10 28.01.2010 01.09.2016
198 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste põhimääruste muutmine Tlv m 32 10.08.2016 26.08.2016 RT IV, 23.08.2016, 1
199 Lasnamäe Lastekeskuse põhimäärus Tlv m 31 22.06.2016 04.07.2016 RT IV, 01.07.2016, 1
200 Tallinna linna 2016. aasta esimene lisaeelarve Tvk m 20 02.06.2016 17.06.2016 RT IV, 14.06.2016, 2

Otsingutingimused
SorteerimineJõustunud, kahanevalt