Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 109695

Laiendatud otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 12 "Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord" muutmine Tvk m 5 07.03.2019 01.10.2019 RT IV, 20.03.2019, 1
2 Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine Tlv m 18 22.05.2019 01.06.2019
3 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti põhimäärus Tvk m 9 16.05.2019 01.06.2019 RT IV, 29.05.2019, 2
4 Tallinna Ettevõtlusameti põhimäärus Tvk m 8 16.05.2019 01.06.2019 RT IV, 29.05.2019, 1
5 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimääruse muutmine Tvk m 7 16.05.2019 01.06.2019 RT IV, 29.05.2019, 3
6 Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 "Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri" muutmine Tlv m 15 17.04.2019 29.04.2019 RT IV, 26.04.2019, 1
7 Linnavalitsuse ülesannete delegeerimine Tlv m 14 27.03.2019 07.04.2019 RT IV, 04.04.2019, 18
8 Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteemi põhimäärus Tlv m 13 27.03.2019 05.04.2019 RT IV, 02.04.2019, 34
9 Väikeettevõtja välismessitoetuse andmise kord Tvk m 6 21.03.2019 30.03.2019 RT IV, 27.03.2019, 24
10 Tallinna linna omandis olevate teede seisunditaseme tõstmine ja hooldustsükli aegade kehtestamine Tlv m 12 06.03.2019 15.03.2019 RT IV, 12.03.2019, 4
11 Harju maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine Tvk m 4 21.02.2019 03.03.2019 RT IV, 28.02.2019, 29
12 Tallinna Linnavalitsuse 30. jaanuari 2019 määruse nr 9 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad" muutmine Tlv m 11 06.02.2019 18.02.2019 RT IV, 15.02.2019, 8
13 Tallinna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi nimetuse muutmine Tallinna Linnavolikogu määrustes Tvk m 3 07.02.2019 18.02.2019 RT IV, 15.02.2019, 7
14 Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad Tlv m 9 30.01.2019 10.02.2019 RT IV, 07.02.2019, 53
15 Tallinna linna asutuste kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu alammäärad Tlv m 10 31.01.2019 05.02.2019 RT IV, 02.02.2019, 57
16 Tee seisunditasemete ja -nõuete ning hooldustsükli aegade kehtestamise pädevuse ja planeerimisseaduse §-s 131 nimetatud ülesannete delegeerimine Tvk m 2 24.01.2019 03.02.2019 RT IV, 31.01.2019, 49
17 Tallinna linna korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldused ja toimepidevuse nõuded Tvk m 1 24.01.2019 03.02.2019 RT IV, 31.01.2019, 48
18 Wiiralti preemia statuut Tlv m 8 23.01.2019 28.01.2019 RT IV, 25.01.2019, 9
19 Noortekeskuste noorsootöötajate töötasu alammäärad ja puhkuse kestus Tlv m 7 23.01.2019 28.01.2019 RT IV, 25.01.2019, 8
20 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste põhimääruste muutmine Tlv m 5 09.01.2019 20.01.2019 RT IV, 17.01.2019, 13

Otsingutingimused
SorteerimineJõustunud, kahanevalt