Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 109695

Laiendatud otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Paldiski mnt 124B maa osaline tagastamine Tlv k 7822 15.12.1999
2 Sihtasutuse Vanalinna Teatrimaja nõukogu liikme määramine Tlv k 4389 15.11.2000
3 Paljassaare põik 1 teenindamiseks vajaliku maa määramine, riig omandisse jätmine ja hoonestusõiguse seadmise tingimuste määramine Tlv k 3795 12.09.2001
4 Pärnu mnt 337 asuvate hoonete tagastamine Tlv k 3413 11.12.1995
5 Raha eraldamine (Põhja-Tallinna Valitsusele Maleva tn 18 soojavõla tasumiseks) Tlv k 3232 30.12.2002
6 Preemia maksmine Andrei Buðakile Tlv k 3231 30.12.2002
7 AS Ühisliisingu ja Tallinna linna vahel sõlmitud arvete tasumise kokkuleppe täitmine Tlv k 3230 30.12.2002
8 Raha eraldamine (ettevõtlusametile ettevõtlusinkubaatori täiendavateks kuludeks) Tlv k 3229 23.12.2002
9 Raha eraldamine (maa-ametile hüvitiste maksmine teenistusest vabastamisel) Tlv k 3228 23.12.2002
10 Raha eraldamine (kultuuriväärtuste ametile Jaani ja Kaarli kiriku kellade remondiks) Tlv k 3227 23.12.2002
11 Raha eraldamine (kommunaalametile Linnu tee 9 valgustamiseks) Tlv k 3226 23.12.2002
12 Volituse andmine Vahur Keldrimale Tlv k 3225 23.12.2002
13 Raha eraldamine (säästva arengu ja planeerimise ametile koondamishüvitise maksmiseks) Tlv k 3224 23.12.2002
14 Tallinna linna äriühingute ning Tallinna linna osalusega äriühingute nõukogude liikmete tagasikutsumine ja määramine Tlv k 3223 23.12.2002
15 ISPA Tehnilise Abi elluviimiseks vajalike lepingute heakskiitmine ja volituste andmine Edgar Savisaarele Tlv k 3222 23.12.2002
16 K.Türnpu tn 17-19 asuva korteriomandi omandamine Tlv k 3221 23.12.2002
17 Raha eraldamine (sotsiaal- ja tervishoiuametile kohtuotsuse täitmiseks) Tlv k 3220 23.12.2002
18 Raha eraldamine (linnakantseleile õigusabi teenuse eest tasumiseks) Tlv k 3219 23.12.2002
19 Raha eraldamine (linnakantseleile õigusabi teenuste tasumise eest) Tlv k 3218 23.12.2002
20 Raha eraldamine (linnakantseleile Eesti Laskurkorpuse Veteranide Tallinna klubi Velikie Lukisse sõitmise kuludeks) Tlv k 3217 23.12.2002

Otsingutingimused
SorteerimineJõustunud, kasvavalt