Tallinna Linnavalitsus 01.03.2004 korraldus number 431.
Külvi tn 8 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine