Tallinna Linnavalitsus 01.03.2004 korraldus number 431.
Külvi tn 8 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna ehitusmääruse kinnitamine Tvk m 35 29.05.2003 01.07.2003