Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele antud liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise õiguse delegeerimine
Tallinna Linnavolikogu 24.01.2002 määrus number 8
Jõustumine:31.01.2002
Kehtetuks tunnistamine:01.07.2011
Redaktsiooni kehtivus:31.01.2002 - 30.06.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 16.12.2010 nr 64, jõustumine 01.07.2011

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

Tallinn

24. jaanuar 2002 nr 8

Liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele antud liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise õiguse delegeerimine

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, Liiklusseaduse § 2 lg 4 ja Tallinna põhimääruse § 26 lg 2

Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1. Delegeerida Liiklusseaduse § 2 lg 4 alusel liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise õigus Tallinna Linnavalitsusele.

 

2. Määrus jõustub 31. jaanuaril 2002.

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees