Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lepiku tee 37a ja Lepiku tee 37 krundi detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 18.10.2001 otsus number 317
Jõustumine:18.10.2001
Redaktsiooni kehtivus:28.05.2020 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk o 28.05.2020 nr 49, vastuvõetud 28.05.2020

Tlv k 10.11.2010 nr 1716

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

Tallinn

18. oktoober 2001 nr 317

Lepiku tee 37a ja Lepiku tee 37 krundi detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, Planeerimis- ja ehitusseaduse § 24 lg 2,

Tallinna Linnavolikogu

o t s u s t a b:

1. Kehtestada Pirita linnaosas Lepiku tee 37a ja Lepiku tee 37 krundi detailplaneering vastavalt AS Laansoo Grupp tööle nr A832.LPK.014.

(Kehtetu osaliselt - krundi positsioon 29 osas - Tlv k 10.11.2010 nr 1716;
kehtetu osaliselt - Sompa tee 40 kinnistu osas - Tvk o 28.05.2020 nr 49, vastuvõetud 28.05.2020)

 

2. Teede ja tehnovõrkude väljaehitamise kuni ehituskrundini tagab ehitusloa taotleja oma vahendite arvel.

 

3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

 

Rein Voog

Tallinna Linnavolikogu esimees