Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
15.01.2001- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine seoses ametiasutuste ümberkorraldamisega
Tallinna Linnavalitsus 10.01.2001 määrus number 10
Jõustumine:15.01.2001
Redaktsiooni kehtivus:15.01.2001 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

Tallinn

10. jaanuar 2001 nr 10

Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine seoses ametiasutuste ümberkorraldamisega

 

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 29. juuni 2000 määrusest nr 26 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine“, 7. septembri 2000 määrusest nr 30 “Tallinna linna ametiasutuse ümberkorraldamine“, 30. novembri 2000 määrusest nr 47 “Tallinna Linnakantselei põhimääruse kinnitamine“, 30. novembri 2000 määrusest nr 48 “Tallinna Sisekontrolli Ameti ümberkorraldamine“ ja 14. detsembri 2000 määrusest nr 56 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, struktuuri ja teenistujate koosseisu ning Tallinna Ettevõtlusameti põhimääruse kinnitamine“

Tallinna Linnavalitsus

määrab:

Teha Tallinna Linnavalitsuse määrustes järgmised muudatused:

1.1 asendada 30. juuni 1999 määrusega nr 57 kinnitatud Tallinna Õpetajate Maja põhimääruse punktis 5.2 sõnad “Sisekontrolli Amet“ sõnaga “Linnakantselei“ ja punktis 5.3 sõnad “Sisekontrolli Amet ja Tallinna Rahandusamet“ sõnaga “Linnakantselei“ ja punktist 3.3.2 jätta välja sõnad “kooskõlastatult hinna – ja konkurentsiametiga ja“;

1.2 asendada 30. juuni 1999 määrusega nr 58 kinnitatud Lasnamäe Avatud Noortekeskuse põhimääruse punktis 1.5 sõna “Noorsooamet “sõnadega“ Spordi - ja Noorsooamet“, punktis 5.2 sõnad “Sisekontrolli Amet“ sõnaga “Linnakantselei“ ja punktis 5.3 sõnad “Sisekontrolli Amet ja Tallinna Rahandusamet“ sõnaga “Linnakantselei“;

1.3 asendada 21. juuli 1999 määrusega nr 64 kinnitatud Põhja–Tallinna Sotsiaalkeskuse põhimääruse punktis 5.2 sõnad “Sisekontrolli Amet “sõnaga “Linnakantselei“ ja punktis 5.3 sõnad “Sisekontrolli Amet ja Tallinna Rahandusamet“ sõnaga “Linnakantselei“ ja punktist 3.3.2 jätta välja sõnad “kooskõlastatult hinna – ja konkurentsiametiga ning“;

1.4 asendada 11. augusti 1999 määrusega nr 67 kinnitatud Tallinna Kultuuriseltside Teabekeskuse põhimääruse punktis 1.5 sõna “Kultuuriamet“ sõnadega “Kultuuriväärtuste Amet“, punktis 5.2 sõnad “Sisekontrolli Amet“ sõnaga “Linnakantselei“ ja punktis 5.3 sõnad “Sisekontrolli Amet ja Tallinna Rahandusamet“ sõnaga “Linnakantselei“;

1.5 asendada 03. novembri 1999 määrusega nr 94 kinnitatud Paljassaare Sotsiaalmaja põhimääruse punktis 5.2 sõnad “Sisekontrolli Amet “sõnaga “Linnakantselei“, punktis 5.3 sõnad “Sisekontrolli Amet ja Tallinna Rahandusamet“ sõnaga “Linnakantselei“ ja punktist 3.3.2 jätta välja sõnad “kooskõlastatud hinna - ja konkurentsiametiga ning“;

1.6 asendada 07. juuli 2000 määrusega nr 48 kinnitatud Mustamäe Sotsiaalkeskuse põhimääruse punktis 5.2 sõnad “Sisekontrolli Amet“ sõnaga “Linnakantselei“, punktis 5.3 sõnad “Sisekontrolli Amet ja Tallinna Rahandusamet“ sõnaga “Linnakantselei“ ja jätta välja punktist 3.3.2 sõnad “hinna– ja konkurentsiametiga kooskõlastatud ning“;

1.7 asendada 20 .septembri 2000 määrusega nr 61 kinnitatud Pelguranna Tugikodu põhimääruse punktis 5.2 sõnad “Sisekontrolli Amet“ sõnaga “Linnakantselei“, punktis 5.3 jätta välja sõnad “Tallinna Sisekontrolli Amet“ ja punktist 3.3.2 jätta välja sõnad “kooskõlastatud hinna – ja konkurentsiametiga ning“;

1.8 asendada 20 . septembri 2000 määrusega nr 62 kinnitatud Kultuurikeskuse “Lindakivi“ põhimääruse punktis 5.2 sõnad “Sisekontrolli Amet“ sõnaga “Linnakantselei“ ja punktist 5.3 jätta välja sõnad “Tallinna Sisekontrolli Amet“.

 

2. Määrus jõustub 15. jaanuaril 2001.

 

Jüri Mõis

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär