Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Traktorite ja liikurmasinate liikluse kord Tallinna linnas
Tallinna Linnavalitsus 22.11.2000 määrus number 82
Jõustumine:01.12.2000
Kehtetuks tunnistamine:30.12.2013
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2011 - 30.12.2013 [RT IV, 06.12.2013, 53]

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 18.12.2013 nr 181 [RT IV, 27.12.2013, 2 - jõust. 30.12.2013]

REDAKTSIOON:
Tlv m 19.01.2011 nr 3, jõustumine 01.07.2011
Tlv m 21.02.2001 nr 38 jõust. 26.02.2001

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

Tallinn

22. november 2000 nr 82

Traktorite ja liikurmasinate liikluse kord Tallinna linnas

 

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 6 lg 4, § 12 lg 1, lg 3 p 3 ja lg 4, teeseaduse § 25 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine“ § 1 alusel ning liikluskoormuse optimeerimiseks, liiklusvoolu sujuvuseks ja liiklusohutuse tagamiseks.

(Tlv m 19.01.2011 nr 3, jõustumine 01.07.2011)

Tallinna Linnavalitsus

m ä ä r a b:

1. Keelata traktorite ja liikurmasinate liiklus nädalaringselt kella 7.00-st kuni 10.00-ni ning 16.00-st kuni 19.00-ni (välja arvatud avariitöödele väljasõit ja töötamine tänaval):

1.1 järgnevate tänavatega piiratud alal: Kalasadama tänav - Põhja puiestee - Rannamäe tee - Toompuiestee - Luise tänav - Tehnika tänav - Pärnu maantee - Liivalaia tänav - Juhkentali tänav - Odra tänav - Tartu maantee - Lubja tänav - J.Vilmsi tänav - Laagna tee - Mäekalda tänav - A.Weizenbergi tänav - J.Poska tänav - Narva maantee - Filmi tänav - Nafta tänav - Tuukri tänav - Lootsi tänav (kaasaarvatud nimetatud ala piiravatel tänavalõikudel);

1.2 Narva maanteel J.Poska tänava ja Pirita tee vahelisel lõigul;

1.3 Paldiski maanteel Toompuiestee ja Ehitajate tee vahelisel lõigul;

1.4 Pärnu maanteel Tehnika tänava ja Järvevana tee vahelisel lõigul;

1.5 Peterburi teel Tartu maantee ja Vesse tänava vahelisel lõigul;

1.6 Tartu maanteel Järvevana tee ja Lubja tänava vahelisel lõigul;

1.7 Järvevana teel;

1.8 Pirita teel;

1.9 Sõpruse puiesteel;

1.10 Mustamäe teel;

1.11 Endla tänaval.

 

2. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma ametlikke teadeandeid.

 

3. Määrus jõustub 1. detsembril 2000.

 

Jüri Mõis

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär