Tallinna Linnavalitsus 20.09.2000 määrus number 62.
Kultuurikeskuse Lindakivi" põhimääruse kinnitamine

Akti muudavad

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine