Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja muutmine
Tallinna Linnavolikogu 01.06.2000 määrus number 18
Jõustumine:01.07.2000
Kehtetuks tunnistamine:01.07.2006
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2000 - ...

KEHTETU:

Tvk m 15.06.2006 nr 37 jõust. 01.07.2006

 

 

 

                    TALLINNA LINNAVOLIKOGU

                           MÄÄRUS

 

 

 

 

Tallinn                                          1. juuni 2000 nr 18

 

 

Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni

kasutamise eeskirja muutmine

 

 

Lähtudes Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse paragrahv 2 lg 2 ja

Teeseaduse paragrahv 2 lg 2 ning paragrahv 27,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Muuta linnavolikogu 26. augusti 1999 määrusega nr 25 kinnitatud Tallinna

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja punkti 1.4.9 ja

sõnastada see alljärgnevalt:

"1.4.9 Sademete-, drenaazhivee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise

ehitisi ja seadmeid loetakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemi

kuuluvaiks."

 

2. Määrus jõustub 1. juulil 2000.a.

 

 

 

 

 

Rein Voog

Tallinna Linnavolikogu esimees